arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Träningens biomedicin - träningsfysiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

 

Arbetsuppgifter


De huvudsakliga arbetsuppgifter är att

- bedriva forskningsverksamhet tillsammans med en forskningsgrupp inom Träningens Biomedicin med fokus på effekter av fysisk träning vid hälsa och/eller muskuloskeletal/kardiovaskulär sjukdom
- bidra till att utveckla forskningsprogrammet Movement for health and performace vid Högskolan i Halmstad och specifikt inom inriktningen Hållbar fysisk träning och rehabilitering genom aktivt deltagande i intern och extern forskningsverksamhet och samarbeten, vilket även inkluderar att identifiera och aktivt söka extern forskningsfinansiering. Dessutom förväntas sökande publicera sin forskning i peer-granskade tidskrifter enligt gängse sed för forskningsområdet.
- organisera och genomföra teoretisk och praktisk utbildning på grund-och avancerad nivå vilket omfattar kursansvar, kursutveckling, undervisning (inklusive laborativ verksamhet), kvalitetsutveckling, examination samt handledning av studenters examensarbeten. Undervisningen sker huvudsakligen på campus och sökande förväntas undervisa och forska med bas i Halmstad.

Undervisningen bedrivs både på svenska och på engelska. En stor del av undervisningen berör träningsfysiologi och närliggande ämnen där teori och praktiska laborativa moment integreras.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4a §).

Biträdande lektor är en meriteringsanställning, enligt 4 kap 12a§, Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år. Efter prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tillsvidare som universitetslektor.

Bedömningen av kvalifikationerna för denna tjänst utgår från bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad. (Se https://dokumentarkiv.hh.se/api/showDocument/755D9105-DAE7-49F9-8E3B-E1A8B321CFAA).

Bedömningen av sökandens vetenskaplig skicklighet utgår från http://dokumentarkiv.hh.se/api/showDocument/8CD1FACC-FAB6-4CF7-9543-0C81ED2DA446. (Se punkt 4.8)

Övriga kvalifikationer

Sökande

- ska ha avlagt doktorsexamen inom träningsfysiologi, idrottsmedicin, träningens biomedicin eller närliggande område relevant för tjänsten.
- ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.
- ska ha en forskningsinriktning som passar in i forskningsprogrammet Movement for health and performance och ska specifikt ligga inom inriktningen Sustainablie exercise and rehabilitation.  

Det är mycket meriterande om sökande har teoretiska och praktiska forskningskunskaper inom fysisk träning/idrott vid hälsa och muskuloskeletal/kardiovaskulär sjukdom där cellulära och/eller molekylära forskningsmetoder tillämpats.

Forskningsuppdraget sker i en forskningsgrupp (Träningens biomedicin) varvid god samarbetsförmåga och flexibilitet ges stor betydelse. Stor vikt kommer att förläggas vid personlig lämplighet och förmåga att bedriva forskning och undervisning inom träningsfysiologi och relaterade områden.

För befordran till universitetslektor 

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidare anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven i http://dokumentarkiv.hh.se/api/showDocument/8CD1FACC-FAB6-4CF7-9543-0C81ED2DA446samt kraven här nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång. 

Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

- God dokumenterad pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 
- Goda kunskaper i svenska för att väl kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter goda kunskaper inom svenska i tal och skrift.
- Visad förmåga att aktivt och med positiv utvärdering söka extern finansiering antingen självständigt eller i samarbete med övriga forskare inom forskningsprogrammet Movement for health and performance.
- Publicerade forskningsresultat i samarbete med forskningsgruppen i för fältet etablerade internationella peer-granskade tidskrifter (genomsnitt 1 artikel/år), samt ha kommunicerat forskning på internationella konferenser.
- Visad förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten.
- Visad god förmåga att samarbeta med forskare och studenter vid avdelningen för miljö- och biovetenskap vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet på Högskolan i Halmstad.

Ansökan

https://hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/att-soka-jobb-hos-oss.html.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

https://www.hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html

https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 240201 Visstidsanställning till