arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef bevakningsplutonen Bergslagens Artilleriregemente A9

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Vill du vara med och bygga upp ett av de nya regementen som Försvarsmakten har fått i uppgift att etablera?

Regeringen har beslutat om att öka försvarsförmågan genom att återetablera flera
regementen där Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn är ett av dem. Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige.

Som chef på bevakningsplutonen lyder du under garnisonsenheten på A 9. Enheten består av ytterligare två avdelningar, garnisonsstödssavdelningen samt försvarshälsan. Plutonens uppgift är att bevaka regementets skyddsvärden, verksamhet och lokaler så att utbildnings- och övningsverksamhet kan bedrivas. Plutonens huvuddel tjänstgör 24/7 i arbetstidsplanerat schema.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som chef för bevakningsplutonen leder, planerar och följer du upp plutonens arbete.
Du har personal- och budgetansvar. En stor del, initialt, kommer vara att bygga upp, organisera och utveckla plutonen samt att sätta rutiner, arbetssätt och kompetensutveckla personalen för att stödja kärnverksamheten på A 9.
Personalen består av GSS/K soldater och dessa är krigsplacerade i sin ordinarie befattning.

Under uppbyggnadsperioden kommer ditt arbete att bedrivas till större del i Kristinehamn men del av upplärning och mentorering sker i Skövde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som innehar:

- Svenskt medborgarskap


- Officers-/specialistofficersutbildning, OR 7 (fanjunkare) eller OF 1, 2 (löjtnant eller   kapten)

- B-körkort

Meriterande

- Erfarenhet i chefsbefattning med personal och budgetansvar
- Militärpolisutbildad
- Insatschefsutbildad (Chef insatsberedd skyddsstyrka)

Personliga egenskaper

- Ditt ledarskap präglas av tillit och tydlighet.
- Du har lätt att acceptera förändringar och se möjliga lösningar.
- Du är strukturerad och har god organisationsförmåga.
- Du har en utpräglad serviceanda.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. 

Övrigt

Anställningsformen är tillsvidareanställning och arbetsorten Kristinehamn. Din pluton kommer tjänstgöra på Villingsbergs skjutfält fram till 2030 för att därefter flyttas till Kristinehamn.
Tjänsteresor sker som regel på arbetstid annars ersätts de enligt gällande avtal.
Du tjänstgör på vardagar med normalarbetstid (0730-1630) och du omfattas ej av
arbetstidplanläggning på samma sätt som roterande bevakningsstyrka. Tjänstgöring på obekväm arbetstid, liksom oregelbunden arbetstidsförläggning kan förekomma.
Individuell lönesättning tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten medges tre timmars fysisk träning per vecka och det förväntas att detta
genomförs som en ordinarie arbetsuppgift.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Björn Sandén, chef Bevakningskompaniet P 4, tel: 0500-465000 (vxl)

Upplysningar om rekryteringsprocessen kan lämnas av
Henrik Jemtelius, Chef garnisonsenheten A 9, tel: 070-3756403

Fackliga företrädare

OFR/O: Mattias Hellberg eller Stina Backlund
OFR/S: Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
Samtliga nås via växeln på 0500-46 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 2024-06-07. Din ansökan ska innehålla CV samt
ansökningsbrev med löneinriktning, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Regering och Riksdag har gett Försvarsmakten uppdraget att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. Bergslagens artilleriregemente, A 9 ska därför återetableras i Kristinehamn. Regementet kommer bidra till ökad geografisk närvaro, utbildning av värnpliktiga och därmed utveckling av artilleriförmåga i södra Sverige.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan som såväl runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat