arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för arkiv och diarie vid Rättsenheten

 • Yrkesroll

  Kontorschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Rättsenheten
Vår enhet består av medarbetare med juridisk kompetens, kompetens inom arkiv- och diarieområdet samt informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskydd.

Rollen som chef för arkiv och diarie är nyinrättad och leder en arbetsgrupp om fyra personer. Ärenden och frågor som diariet och övriga enheten arbetar med spänner över nästan alla samhällssektorer och frågor. Vårt diarium är navet i myndigheten och är en viktig förutsättning för en god förvaltningskultur. Gruppens uppdrag innefattar diarieföring av myndighetens inkommande handlingar och expediering av ärenden som ska avslutas, arkivhållning, hantering av arkivförfrågningar och utlämnande av allmänna handlingar. Det ingår också framtagande av styrdokument kopplat till verksamhetsområdet som t.ex. informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar, rutinbeskrivning för användare och utbildningsmaterial. Dessutom ingår också arbete med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som tas emot och expedieras via signalskydd

Vi söker dig som vill jobba både process- och utvecklingsorienterat i kombination med operativt arbete med diarieföring.

Arbetsuppgifter

I din roll som arkiv- och registratorschef har du arbetsmiljöansvar och leder och fördelar arbetet inom vår registrators- och arkivfunktion. Du leder arbetet med utvecklingen av myndighetens ärende- och dokumenthantering, informationshantering samt har en central roll tillsammans med gruppen i förvaltning och utveckling av myndighetens digitala ärendekedja. Du är också delaktig i det dagliga operativa arbetet.

Utöver det representerar du din funktion och/myndighet i nätverk tillsammans med andra länsstyrelser. Du rapporterar till enhetschefen för Rättsenheten men kommer också att ingå i ledningsgruppen för avdelningen för verksamhetsstöd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning. Du har erfarenhet av att arbete process- och strukturorienterat samt att driva utvecklingsarbete med helhetsfokus. Du har kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, arkivlagen och dataskyddsförordningen. Du har arbetslivserfarenhet från offentlig sektor. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom arkiv- och informationshantering. Det är också meriterande att ha erfarenhet att vara chef med personalansvar. Du behöver också vara intresserad av frågor som rör och/berör utveckling inom digitaliseringsområdet.

Som person är du trygg i ditt ledarskap, prestigelös och lyhörd. Du är tydlig med god förmåga att coacha och entusiasmera medarbetare mot verksamhetens mål, samt skapa förutsättningar för delaktighet och öppenhet på arbetsplatsen. Du är strukturerad och har en god muntlig och skriftlig förmåga. Du har också förmågan att kunna fatta snabba beslut.  Vidare har du helhetssyn och förmåga att göra avvägningar till verksamhetens bästa. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse.  Din tjänstebenämning på myndigheten blir chef. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning