arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för naturskyddsenheten

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Natur- och miljöfrågorna är några av Länsstyrelsens viktiga uppdrag och vi söker nu en engagerad chef till enheten för naturskydd.

Inom naturskyddsenheten finns 16 medarbetare som arbetar dels med formellt skydd av områden som naturreservat, dels med ärendehandläggning och tillsyn enligt 7 och 12 kap. miljöbalken. I arbetsuppgifterna ingår granskning av kommunala strandskyddsdispensbeslut och samråd om verksamhet som kan påverka värdefull natur, hotade arter och deras livsmiljöer både inom och utanför Natura 2000-områden.

Naturskydd är en av två enheter vid den nybildade avdelningen för naturskydd och naturvård. Avdelningens övergripande mål är att arbeta för att miljömålen nås genom skydd och vård av värdefull natur, utöva tillsyn och arbeta med bla naturkommunikation, invasiva arter, hotade arter och miljömål mm. Avdelningen består av enheterna naturvård och naturskydd. Avdelningen har totalt ca 38 medarbetare där du tillsammans med avdelningschefen och en enhetschefskollega leder verksamheten.

Arbetsuppgifter

Du ska leda och fördela arbetet med inriktning på ett effektivt och rättssäkert arbete inom enheten och i samarbetet med andra enheter i enlighet med arbetsordning och handläggningsordning. För enhetschefen är uppföljning och stöd till handläggarna med prioriteringar av arbetet viktiga delar liksom uppföljning av finansieringen både med förvaltningsanslag och flera olika riktade statliga bidrag, s k sakanslag.

Enhetschefen har en viktig roll i kommunikationen både externt och internt inom enhetens verksamhet med bildande av naturreservat och handläggningen av flera olika ärenden enligt miljöbalken om biotopskydd, strandskydd mm. Samverkan med andra delar av myndigheten och andra naturvårdande organisationer är viktiga delar av arbetet.

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap. Du är rak och tydlig, men är också bra på att lyssna och att ha en god dialog. Du motiverar och utvecklar dina medarbetare samt har mod att fatta beslut. Du ska ha en naturvetenskaplig högskoleutbildning samt bred sakkunskap inom miljöområdet. Du ska ha erfarenhet av arbete med verksamhets- och ekonomiuppföljning samt verksamhetsutveckling. Mycket av vårt arbete på myndigheten består av samverkan med andra sakområden och externt med ideella organisationer, företag och kommuner, därför kräver arbetet stor förståelse för andra perspektiv och ett inkluderande förhållningssätt.

Det är meriterade om du har erfarenhet av ledning av personal i arbete med myndighetsutövning inom miljöbalken. Det är även meriterande om du har erfarenhet av strategiskt naturskyddsarbete och av kommunikation om tillämpning av miljöbalken i enskilda ärenden.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och gärna också på engelska. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet och uppföljning i olika administrativa system. Vi förutsätter att du har goda datakunskaper inom Microsoft Office. Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Det är också viktigt att du har god självkännedom och vill utvecklas som ledare.

B-Körkort är ett krav.

Om tjänsten

Anställningen är tillsvidare, med ett tidsbegränsat förordnade som enhetschef i tre år med möjlighet till förlängning. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information

Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Erik Hjortsberg som nås via växeltelefon 010-2234000.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Albert Bekassy (ST, Växel / ST Direkt: 0771–555444).

Ansökan

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 26 september 2023. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen


Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning