arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för Utredning och analys på Institutet för mänskliga rättigheter

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Vi söker dig som vill vara med och bidra till en verksamhet som har till uppgift att följa och bevaka att de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. På Institutet för mänskliga rättigheter är du med i arbetet med att bygga upp en ny och oberoende myndighet med uppdraget att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.Om institutet för mänskliga rättigheter
Institutet för mänskliga rättigheter följer, undersöker och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet för mänskliga rättigheter inrättades 1 januari 2022 efter ett riksdagsbeslut. Institutet ska verka i enlighet med de så kallade Parisprinciperna, vilka utgör internationell standard för nationella institutioner för mänskliga rättigheter. Hos oss får du arbeta för viktiga värden i en organisation där dialog och engagemang värderas högt. Situationen för rättighetsbärarna är alltid i fokus. Medarbetarskapet är ansvarstagande och inbjuder till samarbete och kunskapsdelning. Institutets medarbetare medverkar genom sitt förhållningssätt till en öppen dialog och en vilja till samarbete. Utgångspunkten är det goda mötet. Här uppstår värdet av det som görs, oavsett om mötet är med makten eller med den enskilda människan.

Institutet leds av en styrelse med en direktör som ansvarar för verksamheten med tre enheter.

Om jobbet

Som chef för Utredning och analys leder du en enhet med ca 17 medarbetare och med ansvar för att följa, undersöka och rapportera om situationen för mänskliga rättigheter i Sverige. Du kommer vara chef för en expertgrupp med hög kompetens och lång erfarenhet av MR-arbete i Sverige och internationellt. Enheten ansvarar för att bevaka utvecklingen inom området, ta fram förslag till åtgärder, följa och främja forskning, ta fram information för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och för att ta fram den årliga rapporten från institutet med analys och förslag till åtgärder som presenteras för regeringen, riksdagen och sametinget. Uppgiften som oberoende nationell mekanism koordineras från enheten. Som chef säkerställer du att enheten har rätt kompetens och övriga förutsättningar för att kunna arbeta effektivt för att nå verksamhetens mål. Ett viktigt fokus är att verka för att medarbetarna ska kunna använda sin samlade kompetens för att lösa uppdraget och för en god arbetskultur och arbetsmiljö. Institutet för mänskliga rättigheter befinner sig i en uppbyggnadsfas och i rollen som enhetschef kommer du att tillsammans med dina medarbetare skapa förutsättningarna för den nya enheten. Arbetet kommer att präglas av en fortlöpande och nära dialog med medarbetare på enheten, kollegor inom myndigheten och med andra myndigheter och aktörer.

Som enhetschef rapporterar du till direktören och ingår i institutets ledningsgrupp.

Kvalifikationer

För att vara aktuell för jobbet vill vi att du:
 • har examen från högskola eller universitet inom ett område som är relevant för Institutet för mänskliga rättigheter
 • har breda kunskaper inom området mänskliga rättigheter, kunskaper om det nationella och det internationella MR-systemet och dess aktörer
 • har kunskaper om ledarskap, verksamhetsutveckling och om att utveckla grupper och individer
 • har grundläggande kunskaper om begreppet tillitsbaserad ledning och styrning
 • har erfarenhet av kvalificerat arbete inom området mänskliga rättigheter
 • har erfarenhet av att leda experter i kunskapsintensiva organisationer
 • har erfarenhet som chef med ansvar för verksamhet, budget och personal inklusive arbetsmiljöansvar
 • uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska

Vi ser också gärna att du:

 • har erfarenhet av att arbeta för mångfald och leda medarbetare med olika erfarenhetsbakgrundhar relevant erfarenhet från offentlig förvaltning
 • har erfarenhet av att arbeta i eller med civilsamhällets organisationer i nära kontakt med rättighetsbärarna
 • har erfarenhet av arbeta mot gemensamma mål i ledningsgrupp
 • har kunskaper i ett eller flera av de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråket och/eller ett eller flera andra språk

Personliga förmågor

Vi fäster stor vikt vid ditt förhållningssätt och personliga förmågor. Som person trivs du med att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling och har förmågan att hålla i och hålla ut. Du är tillgänglig och prestigelös, med en god förmåga att söka lösningar tillsammans med andra. Du har lätt för att se helheten och har en förmåga att prioritera. Du är ansvarstagande och agerar när det behövs. Vi ser gärna att du är nyfiken och villig att utveckla nya förmågor. Du är bra på att kommunicera och har en hög förmåga att skapa engagemang och drivkraft genom att delegera ansvar och använda dig av dina medarbetares kompetens, i ord och handling. Arbetet kräver förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya områden, arbeta med olika arbetsuppgifter och prioritera om och ta beslut utifrån en given situation.

Övrigt

Tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Resor inom ramen för anställningen kan förekomma. Det statliga chefsavtalet tillämpas.

Institutet för mänskliga rättigheter eftersträvar mångfald av kunskaper och erfarenheter bland sina anställda och välkomnar alla sökande med kvalifikationer för anställningen oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Vi är i dagsläget ett trettiotal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Mobilvägen 10 i Lund, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till rekryteringskonsult som står angiven nedan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.

Är du intresserad

Vill du veta mer om jobbet, kontakta rekryteringskonsult Christina Fredriksson, 0702-715140

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sista ansökningsdag är den 5 juni 2024.

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tillsvidare Heltid, 100 %