arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till säkerhets- och lokalenheten

 • Yrkesroll

  IT-säkerhetschef/IT security manager

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen ”Tillsammans för Dalarnas framtid”. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.

Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).

Beskrivning

Säkerhets- och lokalenheten finns vid avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Enheten är nybildad och arbetar med förvaltning och utveckling dels av myndighetens säkerhetsskyddsverksamhet inklusive informationssäkert samt den fysiska säkerheten för lokalerna, dels flera av myndighetens interna serviceuppdrag så som reception, telefoni, vaktmästeri, lokaler, lokalvård och fordon. Enheten har för närvarande 8 medarbetare.

I din roll som enhetschef ansvarar du för att ni möter målen inom enhetens områden och även verksamhetsmål som berör hela myndigheten, exempelvis inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Ditt ledarskap genomsyras av den statliga värdegrunden och vår chefskultur. I uppdraget ingår både operativa arbetsuppgifter och att kunna representera Länsstyrelsen i nationella nätverk. Så vi söker dig som har både ett operativt och ett strategiskt ledarskap.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för att utveckla, planera och leda enhetens arbete och är myndighetens säkerhetsskyddschef. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt- som personellt- och arbetsmiljöansvar för enheten. Utöver enhetens egen budget deltar du i samordningen av myndighetens samlade gemensamma kostnader och planering för IT- och kontorsutrustning samt genomförande och uppföljning av investeringar för gemensamma lokaler och fordon.

Som säkerhetsskyddschef ska du stötta chefer och verksamheten i att göra värdering av risker och bedöma behov av åtgärder samt följa upp myndighetens åtgärdsplan för att omhänderta identifierade avvikelser. I rollen som säkerhetsskyddschef ingår att systematiskt utvärdera myndighetens säkerhetsskyddsåtgärder ger avsedd effekt, identifiera brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet samt i övrigt följa upp att verksamheten följer regelverket för säkerhetsskydd. Du ska även själv kunna vara en resurs i hantering av säkerhetshotande händelser eller verksamhet. I rollen som informationssäkerhetssamordnare har du ett ansvar i att stötta chefer och verksamhet med värdering av data och system samt i hantering av personuppgifter och personuppgiftsincidenter.

I rollen som säkerhetsskyddschef är du en del av myndighetens ledningsgrupp. Din närmaste chef är chefen avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Kvalifikationer

- Krav
Chefs- och/eller ledarskapserfarenhet i arbete med verksamhetsplanering, uppföljning, process- och verksamhetsutveckling
- Har kunskap om systematiskt säkerhetsarbete
- Har kunskap om fastighets- och fordonsförvaltning
- Har god datorvana. 
- Har erfarenhet och är trygg i rehabiliteringsprocessen 
- Kunskap eller erfarenhet att tolka juridiska underlag som lagstiftning och förordning
- Har goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Har svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad och en registerkontroll kommer att genomföras. 

Meriterande 

- Har en längre tids erfarenhet av chefs- eller ledningsarbete från statlig myndighet
- Har kunskap om säkerhetsskydd i statlig verksamhet
- Har kunskap om informationssäkerhet och dataskydd
- Har kunskap om signalskyddsverksamhet i totalförsvaret
- Har kunskap om arbetsmiljölagstiftning och om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Personliga egenskaper 

I ditt ledarskap är du strukturerad, lyhörd, öppen och empatisk. Du ser medarbetarnas olikheter som en styrka och har förmågan att omsätta denna kraft till utveckling och måluppfyllnad. Delaktighet och inflytande är självklarheter för dig och du bjuder gärna in till samarbete. Flertalet av dessa egenskaper ingår i vår chefskultur och utgör vår gemensamma syn på myndighetens ledarskap.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och referenser.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar förtroendearbetstid. Länsstyrelsen tillämpar provanställning 6 månader. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning