arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till Samhällsavdelningen

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning

Samhällsavdelningen, som är en av Länsstyrelsens fyra avdelningar, har en bred verksamhet som inkluderar enheterna för Risk och Säkerhet, där Länsstyrelsens nu expanderande arbete med återuppbyggnanden av det civila försvaret och krishantering inryms, enheten för Samhällsbyggnad som hanterar bostadsfrågor och planärenden, kulturmiljö och klimatanpassning samt enheten för Social hållbarhet som bland annat hanterar länsstyrelsens uppdrag inom folkhälsa, jämställdhet, våld i nära relationer och ANDT.

Avdelningens uppdrag är både främjande och myndighetsutövande och möter kommuner, region, näringsidkare, civilsamhälle och enskilda värmlänningar genom utbildningar, rådgivning, stöd och samordningsinsatser så väl som genom hantering av ärenden och tillsyn. På Samhällsavdelningen hanteras också det EU-finansierade projektet Yrkesväg som är ett arbetsmarknads- och utbildningsprojekt med utrikesfödda, så kallade tredjelandsmedborgare, som målgrupp. I projektet ingår kommuner från Värmland, Dalarna och Västra Götaland och Region Värmland samt Länsstyrelserna i berörda län och i Örebro län. Som avdelningschef är du formellt projektägare. 

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef leder du arbetet inom avdelningens ansvarsområden i nära samverkan med de tre enhetscheferna och myndighetens försvarsdirektör. Genom enhetscheferna leder du avdelningens 50 medarbetare i det dagliga arbetet. Som avdelningschef är du en del av myndighetens övergripande strategiska ledning och företräder myndigheten. Som avdelningschef ska du tillsammans med dina tre avdelningschefskollegor och länsledningen, d.v.s. landshövdingen och länsrådet, skapa förutsättningar för ett effektivt tvärsektoriellt arbete inom myndigheten, för verksamhetsutveckling och för samverkan både externt och internt. Som avdelningschef arbetar du med strukturer för planering och uppföljning av verksamhet och budgetering, coachning och utveckling av enhetscheferna på avdelningen är en viktig arbetsuppgift. Avdelningschefen rapporterar till länsrådet.

Kvalifikationer

Krav:

- Akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning
- Aktuella chefs- eller ledarerfarenheter

Meriterande:


- Erfarenhet av offentlig sektor
- Erfarenhet från något eller några av sakområdena inom avdelningen
- Erfarenhet som chef för andra chefer
- Upparbetat nätverk inom avdelningens ansvarsområde

 

Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

För att lyckas väl i rollen, skapa förtroende och ett tillitsfullt ledarskap med utgångspunkt i den statliga värdegrunden behövs goda kunskaper om och intresse av ledning och utveckling av verksamheter. Det behövs en prestigelös lösnings- och utvecklingsinriktad inställning och förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete. Du behöver också ett intresse och förståelse för hur samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Att du är svenskt medborgare är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

 

Villkor

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning