arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till sektionen för anställningsvillkor och arbetsrätt

 • Yrkesroll

  HR-chef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  13 juni

Om jobbet

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

HR-avdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor med främsta uppgift att medverka till goda förutsättningar att vidareutveckla myndighetens förmåga att nå sina mål, genom att vara en attraktiv arbetsgivare och en samarbetspart som gör skillnad i samhället. Våra HR-medarbetare arbetar med mål och resultat i fokus och med människor och verksamhet i centrum. HR-avdelningen består fyra enheter med ca 385 anställda, fördelat på enheterna för planering och arbetsgivarutveckling, utbildning, verksamhetsnära HR-stöd samt ledar- och medarbetarskap. Enheten för planering och arbetsgivarutveckling bidrar till att centrala frågor hanteras ur ett helhetsperspektiv inom avdelningen och myndigheten. Enheten ansvarar för avdelningsövergripande stöd och samordning, strategiska HR-frågor, intern planering, styrning och uppföljning.
Enheten har en ny organisation från 20240601 där två sektioner skapats: sektionen för personalförsörjning och arbetsmiljö samt sektionen för anställningsvillkor och arbetsrätt. Vi söker nu en chef till sektionen för anställningsvillkor och arbetsrätt med placering i Norrköping.

ARBETSUPPGIFTER

Som chef inom Kriminalvårdens HR-avdelning är du väl insatt i verksamhetens behov och bistår i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra processer och arbetssätt kopplat till arbetsrätt, lön och övriga villkor. Du arbetar nära övriga avdelningar vid huvudkontoret och i olika samverkansforum. Du skapar förtroendefulla relationer, agerar strategiskt och bidrar till att säkerställa att HR-perspektivet inkluderas i de övergripande besluten för myndigheten. I dialog med övriga chefer inom HR säkerställer ni att avdelningens samlade resurs utgör det bästa HR-stödet utifrån verksamhetens behov. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och har även ett nära samarbete med förhandlingschefen.
Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för sektionen, som i nuläget består av sex experter med kvalificerade arbetsuppgifter inom områdena arbetsrätt, anställningsvillkor och lön, pension, samt en handläggare. Sektionen kan komma att växa.
Några exempel på sektionens arbetsuppgifter:
 • ansvara för arbetsgivarens tolkning av arbetsrättslig lagstiftning och särregleringar för det statliga området, ge råd och utbildning
 • samverka med PAN-kansliet, genomföra förhandlingar i individärenden samt i förekommande fall tvisteförhandlingar
 • på uppdrag av förhandlingschefen delta i förhandling av myndighetens kollektivavtal. Delta i RALS-förhandlingar och andra partsdialoger om lönebildning samt samordna lönekartläggning
 • rådgivning och stöd till HR-avdelningen och myndighetsledning avseende kollektivavtalErt uppdrag omfattar att identifiera förändring i omvärlden, ta fram myndighetsgemensamma lägesbilder och behov, översätta verksamhetens behov till utvecklingsaktiviteter och driva utveckling på kort och lång sikt.

KVALIFIKATIONER

Du har stark känsla för att HR s främsta uppgift är att stärka chefers och medarbetares förutsättningar att prestera väl utifrån verksamhetens uppdrag. Du drivs av viljan att bidra till att stärka cheferna i det delegerade arbetsgivaransvaret. Du har god problemlösningsförmåga och trivs med utvecklings- och förändringsarbete, har god samarbetsförmåga, hög integritet samtidigt som du är flexibel och prestigelös. Som ledare är du trygg och stabil och med ett tillitsbaserat ledarskap skapar du sammanhang och engagemang. Du har ett reflekterande förhållningssätt med god förmåga att lyssna, föra konstruktiv dialog, samverka och fatta beslut samt att planera och koordinera ditt och andras arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• universitets/högskoleexamen ex vis inom juridik, personalvetenskap, eller annan eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet inom HR-området vilken Kriminalvården bedömer relevant
 • flerårig egen erfarenhet av kvalificerat arbete i större organisation, företrädesvis inom 24/7-verksamhet inom flertalet områden: lönebildning, anställningsvillkor, kollektivavtal, pensioner och/eller det arbetsrättsliga fältet
 • chefserfarenhet med ansvar för något av ovanstående områden
 • erfarenhet av strukturerat utveckling/förändringsarbete inom större organisation som syftar till att utveckla processer inom det arbetsgivarpolitiska området
 • erfarenhet av att utveckla former för intern och extern samverkan samt av utvecklade partsrelationer
 • goda kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemets tillämpning i offentlig, företrädesvis statlig verksamhet
 • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande med:

• utbildning avseende arbetsrätt inom offentlig/statlig verksamhet
 • ledarskapsutbildning
 • erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom lönebildning, anställningsvillkor, kollektivavtal, pensioner och/eller inom det arbetsrättsliga fältet, gärna inom den statliga sektorn
 • erfarenhet av strategiskt arbete rörande samverkan och partsrelationer
 • erfarenhet av att leda på distans
 • erfarenhet av att ingå/adjungeras i ledningsgrupp
 • goda kunskaper om övriga förutsättningar (styrning, uppföljning, regelverk, budget m.m.) för offentlig verksamhet, gärna statlig

ÖVRIGT

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. Du behöver vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Förtroendearbetstid Distansarbete kan erbjudas del av arbetstiden Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Norrköping.