arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning.

Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också specialskolor, fördelar stadsbidrag och utvecklar läromedel.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Nu söker vi en (1) enhetschef till Fortbildningsenheten med placering vid något av SPSM:s kontor i landet, företrädelsevis Stockholm eller Örebro. Uppdraget med medarbetare på enheten är att utveckla, genomföra, samordna och följa upp det nationella utbudet av fortbildning som vänder sig till alla verksamma inom förskola, skola eller vuxenutbildning i hela landet.

Du ansvarar för att utveckla och fastställa ett likvärdigt och tillgängligt utbud av kompetensutveckling, kurser och aktiviteter, som SPSM erbjuder.

Du ansvarar även för de studiepaket, olika webbaserade stödmaterial som finns på SPSM.se, som ger stöd till verksamma inom skolan och förskolan.

Arbetet kräver ett nära samarbete med övriga verksamheter inom myndigheten.

Vår ledningsfilosofi är tillitsbaserad; vi litar på medarbetares kunskap och vilja, i syfte att öka kvaliteten i verksamheten och leverera större nytta till våra målgrupper.

Arbetet sker på plats och distans med möjlighet till distansarbete med upp till 50%.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar för drygt 10 medarbetare med bred kompetens, som tillhör enheten samt ansvar för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.
Du leder arbetet på både operativ och strategisk nivå.
Uppdraget innebär bland annat att:
 • leda utvecklingen av vår externa kompetensutveckling inom enheten samt vara en del av det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet
 • ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och inom beslutade ramar
 • ansvara för externa kontakter och samarbeten
 • följa upp, utvärdera och analysera verksamheten och dess effekter
I ditt uppdrag ingår att bidra till verksamhetsområdets och myndighetens hela verksamhet men också att belysa frågor som rör din enhet. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med övriga verksamheter inom myndigheten. Arbetet kan innebära en del resor.
Du ser till att verksamheten drivs i linje med myndighetens värderingar, förväntningar och krav och att arbetet alltid tar hänsyn till forskning och beprövad erfarenhet. I ditt arbete ingår också extern samverkan med exempelvis kommuner, regioner, andra myndigheter och intresseorganisationer. Du tar en tydlig arbetsgivarroll och arbetar självständigt utifrån myndighetens uppdrag. I ditt uppdrag bidrar du till utvecklingen av hela myndighetens samlade specialpedagogiska stöd. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har
 • akademisk examen med inriktning mot pedagogik, specialpedagogik eller annan relevant utbildning
 • 5 års chefserfarenhet från offentlig sektor med verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar
 • 5 års erfarenhet och kunskap om pedagogiska konsekvenser för elever med funktionsnedsättning
 • erfarenhet av att leda komplexa och övergripande utvecklingsprojekt
 • kunskap om de funktionshinderpolitiska målen
 • chef- och ledarskapsutbildning
 • erfarenhet av att strategiskt planera och förvalta ett utbud av tjänster eller produkter
 • erfarenhet av att arbeta med digitalisering och digital utveckling

Meriterande

• erfarenhet av att ha arbetat inom en statlig myndighet
 • goda kunskaper om svenskt utbildningssystem, dess styrning och om förutsättningar för en tillgänglig utbildning.
 • erfarenhet av att leda på distans, digitala arbetssätt och möten
 • erfarenhet av arbete med specialpedagogiska frågor
 • erfarenhet av förändringsledning

Personliga egenskaper

Som person är du en trygg och stabil ledare som har förmågan att vara flexibel.
Du skapar engagemang och delaktighet genom att involvera och ta tillvara på dina medarbetares kompetenser, i ord och i handling
Du har en hög samarbetsförmåga och värdesätter samarbeten brett inom myndigheten, men även utanför myndigheten.
Du trivs med att arbeta i en verksamhet som är i utveckling och förbättring och har förmågan att hålla i och hålla ut.
Du är strukturerad och har förmågan att prioritera.

ÖVRIGT

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
Provanställning på sex månader tillämpas. Resor inom tjänsten förekommer. I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.