arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Controller (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Controller

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  4 december

Om jobbet

Vid Områdeskansliet för humanvetenskap, Humanistiska fakultetskansliet. Sista ansökningsdag: 2023-12-04.

Vid Stockholms universitet finns två vetenskapsområden, det Naturvetenskapliga och det Humanvetenskapliga. Det Humanvetenskapliga området leds av Områdesnämnden för humanvetenskap och består av humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet, som i sin tur leds av fakultetsnämnder. Kopplat till Områdesnämnden för humanvetenskap är Områdeskansliet för humanvetenskap som består av sex sektioner, varav Humanistiska fakultetskansliet är en.

Vi söker nu en controller till områdeskansliet, med placering vid Humanistiska fakultetskansliet. Arbetsplatsen är förlagd till campus Frescati mitt i Kungliga nationalstadsparken i en dynamisk miljö bland studenter, lärare och forskare. Det Humanistiska fakultetskansliet består av ca 10 medarbetare och får merparten av sina löpande verksamhetsuppdrag av Humanistiska fakultetsnämnden och fakultetsledningen. Kansliet ska verkställa och implementera beslut fattade i fakultetsnämnd, områdesnämnd och universitetsstyrelse, men också beslut fattade av riksdag, regering och Universitetskanslersämbetet. Därutöver har kansliet en stöd- och rådgivande funktion gentemot fakultetens institutioner i utbildnings-, ekonomi- och personalfrågor samt gentemot olika av nämnderna tillsatta arbetsgrupper och beredningar.

Arbetsuppgifter

Som controller förväntas du ge stöd till den nya fakultetsledningen vid Humanistisk fakultet i ekonomifrågor och utreda lärarutbildningarnas ekonomiska förutsättningar. Arbetet kommer att ske i form av ett kortare projekt, i nära dialog med områdes- och fakultetsledning samt med institutionernas prefekter.

Kvalifikationer

Vi söker dig med ekonomutbildning och som har flerårig dokumenterad erfarenhet från controller-/ekonomistyrningsområdet inom statlig sektor, samt med mycket god kännedom om högskolans förutsättningar.

Arbetsuppgifterna förutsätter mycket god analytisk förmåga samt ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt. Förmåga att arbeta självständigt, liksom skicklighet i att uttrycka sig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska, är viktiga egenskaper. Du är en  person  som  uppskattar  att  samarbeta  och  ha många kontaktytor. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid ca 6 mån.

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av fakultetskanslichef för Humanistiska fakultetskansliet, Felicia Markus, felicia.markus@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat