arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

DO söker en kvalificerad jurist som sektionschef för ett vikariat

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en sektionschef som vill vara med och bidra till upprättelse för enskilda som drabbats av diskriminering. Vi söker en skicklig jurist med mycket goda ledaregenskaper som vill leda och utveckla arbetet på en av de fyra sektionerna på rättsenheten.

Rättsenheten

Rättsenhetens huvuduppgift är att bedriva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Detta sker framför allt genom att utreda anmälningar om diskriminering. Tillsynsarbetet bidrar till att enskilda får upprättelse, vilket hör till kärnan i myndighetens uppdrag. Andra viktiga delar i enhetens ansvarsområde är att ge rättslig vägledning i DO:s upplysningstjänst samt att i övrigt bidra med juridisk sakkunskap i externa och interna uppdrag.

Rättsenheten består för närvarande av cirka 40 medarbetare som är indelade i fyra sektioner. På varje rättssektion arbetar en sektionschef, en enhetsassistent och ett antal jurister. Sektionerna är inte specialiserade, utan bedriver tillsyn inom alla aktuella samhällsområden och avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Dina arbetsuppgifter

Som sektionschef ansvarar du för att leda och utveckla arbetet på en av sektionerna på rättsenheten. I din roll som sektionschef företräder du sektionen och rapporterar direkt till enhetschefen på rättsenheten. Du har personalansvar och ett operativt ansvar för sektionens verksamhet. Du ingår även i rättsenhetens chefsgrupp och bidrar till planeringen och utvecklingen av enhetens verksamhet.

Som sektionschef fattar du beslut i bland annat tillsynsärenden och ansvarar för att sektionen utför sina uppgifter på ett välfungerande sätt. I detta ingår att se till att verksamheten bedrivs rättssäkert och effektivt, med beaktande av bland annat krav på gott bemötande och god service. Du ansvarar även i övrigt för juridisk kvalitetssäkring av sektionens arbete.

I ditt ledarskap ska du skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter genom att ge dem vägledning och bidra till deras utveckling. Rollen kräver ett synligt, tydligt och operativt ledarskap. Du ska också verka för ett gott arbetsklimat och professionellt samarbete inom både enheten och myndigheten.

Kravprofil

Vi söker dig med
 • akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet
 • bakgrund som hovrätts- eller kammarrättsassessor eller motsvarande som DO bedömer som likvärdig
 • flera års aktuell erfarenhet av vad DO bedömer vara kvalificerat och relevant juridiskt arbete vid myndighet eller i domstol
 • mycket goda ledaregenskaper
 • ett tryggt, prestigelöst och förtroendeingivande förhållningssätt
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift

Du ska även ha

 • mycket god förmåga att leda, motivera och utveckla andra
 • mycket god förmåga att vara tydlig i din kommunikation och ge bra återkoppling
 • mycket god förmåga till analys och att snabbt kunna sätta dig in i nya sakområden och tillämpa ny kunskap
 • mycket god förmåga att arbeta strukturerat och effektivt med hög grad av noggrannhet
 • mycket god förmåga att samarbeta och kunna skapa goda relationer
 • god förmåga att förankra samt vara lyhörd för verksamhetens behov och arbeta för att hitta lösningar som gynnar verksamheten
 • god förmåga att samordna och prioritera olika verksamhetsfrågor som rör såväl sektionen som enhetens ansvarsområden
 • god förmåga att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer
 • god förmåga att hantera ett tidvis högt arbetstempo med ständigt nya och aktuella frågor
 • god förmåga att kunna företräda verksamheten på ett professionellt sätt
 • hög grad av integritet och kunna bemöta människor med respekt

Meriterande

 • kunskaper i diskrimineringsrätt
 • goda kunskaper i EU-rätt
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.

Befattningen är ett vikariat med tillträde så snart som möjligt och gäller dock längst till och med sista juni 2025.

 

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vidare erbjuds möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

Vi undanber oss vänligen kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktperson är rekryterande chef Adrian Engman eller HR-specialist Emilie Duran. Fackliga företrädare är Ulrika Bertilsson för Saco och Ann Frisell för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den rekryterande chef som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 28 februari 2024 via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2024/701. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis.

Lön

individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat