arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

DO söker erfarna jurister till rättsenheten

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker erfarna jurister som vill vara med och bidra till upprättelse för individer som drabbas av diskriminering.

Rättsenheten                                                                            
Rättsenhetens huvuduppgift är att bedriva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Detta sker framför allt genom att utreda anmälningar om diskriminering. Tillsynsarbetet är ett led i att bidra till att enskilda får upprättelse, vilket hör till kärnan i myndighetens uppdrag. Andra viktiga delar i enhetens ansvarsområde är att ge rättslig vägledning och bidra med juridisk sakkunskap i interna och externa uppdrag.

Rättsenheten består för närvarande av cirka 40 medarbetare som är indelade i fyra sektioner. På varje rättssektion arbetar en sektionschef, en enhetsassistent och ett antal jurister. Sektionerna är inte specialiserade, utan bedriver tillsyn inom alla aktuella samhällsområden och avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Dina arbetsuppgifter

Som utredare är din huvudsakliga arbetsuppgift att utreda tillsynsärenden om överträdelser av diskrimineringslagen och driva dem framåt mot att DO framställer ett krav på diskrimineringsersättning eller meddelar ett beslut i ärendet. Arbetet medför skriftliga och muntliga kontakter med allmänheten samt med företag och myndigheter, såväl i beredningen av tillsynsärenden som i DO:s upplysningstjänst. I arbetet ingår exempelvis att göra rättsutredningar och sekretessbedömningar och att bereda remissyttranden. Du bidrar även i övrigt med juridisk kunskap i interna och externa uppdrag. Du kan också få besvara frågor från journalister om enskilda ärenden eller diskrimineringsrätt. Som utredare företräder du myndigheten i olika sammanhang och kan exempelvis komma att medverka vid dialogmöten med organisationer från civilsamhället eller utbildningar. Utredare från rättsenheten kan få företräda DO i olika internationella arbetsgrupper för rättsliga frågor inom ramen för de europeiska jämlikhetsorganens samarbetsorganisation, Equinet. Resor i tjänsten kan förekomma.  

Kravprofil

Vi söker dig med
 • akademisk examen, med goda betyg, från juristprogrammet
 • notariemeritering eller vad DO bedömer som liknande erfarenhet
 • goda juridiska kunskaper och några års aktuell erfarenhet av vad DO bedömer vara kvalificerat och relevant juridiskt arbete
 • aktuell vana av att handlägga ärenden
 • aktuell vana av att skriva beslut eller motsvarande juridiska texter
 • aktuell vana av att hålla muntliga presentationer av juridiska frågor
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
 • goda kunskaper i Office-paketet.

Du ska ha förmåga att

 • snabbt kunna sätta dig in i nya sakområden och tillämpa ny kunskap
 • analysera och bedöma komplex och omfattande information
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • arbeta självständigt och resultatinriktat
 • arbeta strukturerat och effektivt med stor noggrannhet
 • hantera ett tidvis högt arbetstempo i en händelsestyrd verksamhet
 • vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
 • kommunicera på ett korrekt, målgruppsanpassat och lättbegripligt sätt både i tal och skrift
 • ha hög integritet och agera prestigelöst i ditt arbete
 • bemöta människor på ett omdömesgillt och professionellt sätt.

Meriterande

 • erfarenhet av att arbeta med tillsynsverksamhet
 • erfarenhet av att arbeta med diskrimineringsrätt eller arbetsrätt
 • goda kunskaper i EU-rätt
 • bred erfarenhet av olika rättsområden.
 

Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid de personliga förmågorna.

Befattningarna är tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vidare erbjuds möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontaktperson är rekryterande chef Kristin Nordansjö eller HR-specialist Miriam Rupp. Fackliga företrädare är Ulrika Bertilsson för Saco och Ann Frisell Ellburg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning samt betyg från juristprogrammet senast den 3 mars 2024 via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2024/578. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis.

Lön

DO tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat