arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

DO söker pressekreterare med ansvar för sociala medier för ett vikariat

 • Yrkesroll

  Pressekreterare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  25 april

Om jobbet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en pressekreterare med ansvar för sociala medier. Vi söker dig som vill arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering. Du kommer att ingå i pressfunktionen inom kommunikationsenheten tillsammans med pressansvarig och rapporterar till chefen för kommunikationsenheten.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för myndighetens kommunikationsverksamhet genom att leda, stötta och samordna myndighetens interna och externa kommunikation. I uppdraget ingår att ge chefer och medarbetare praktiskt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor, så som intern och extern kommunikation, pressfrågor och sociala medier. Vidare ansvarar enheten för att det finns välfungerande och ändamålsenliga processer, system och metoder för att kommunikationen ska vara ett professionellt stöd. I ansvaret ingår utveckling och förvaltning av myndighetens webbplats, intranät och andra digitala kanaler. Enheten har en pressfunktion där pressekreterare och pressansvarig ingår. Kommunikationsenheten består av 11 medarbetare och leds av kommunikationschefen.

Dina arbetsuppgifter

Som pressekreterare med ansvar för sociala medier ansvarar du för att bidra till ett operativt och proaktivt pressarbete samt har huvudansvaret för produktion av innehåll i sociala medier. I arbetet ingår att genom proaktiva, planerade och operativa medieaktiviteter öka kunskapen om diskriminering samt DO:s synlighet och närvaro i samhällsdebatten genom artiklar och nyhetsinslag.

I arbetsuppgifterna som pressekreterare med ansvar för sociala medier ingår operativt och planerat pressarbete i form av mediekontakter, bedömningar, medierådgivning, planering och genomförande av intervjuer samt omvärldsbevakning. Du ansvarar även för det strategiska och operativa arbetet med DO:s sociala medier genom att producera kvalitativt innehåll i form av foto, film och text.

Du arbetar i nära samarbete med pressansvarig och övriga kollegor på kommunikationsenheten.

Kravprofil

Vi söker dig med
 • akademisk examen med inriktning på kommunikation, journalistik eller motsvarande som DO bedömer likvärdigt
 • flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat pressarbete både proaktivt och operativt
 • mycket god vana och aktuell erfarenhet av att producera och redigera text, bild och film samt skapa innehåll i sociala medier
 • aktuell erfarenhet av arbete med samhällsfrågor inom statlig verksamhet eller annan verksamhet som DO bedömer motsvarig
 • aktuell erfarenhet av att utveckla och samordna pressarbete och arbete i sociala medier
 • erfarenhet av att publicera i digitala kanaler/sociala medier
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
 • erfarenhet av att skriva journalistiska texter
 • goda kunskaper om det svenska samhället och svensk statsförvaltning
 • mycket goda kunskaper inom press, media och journalistik
 • mycket goda kunskaper i Office-paketet
 • kunskaper i Site Vision eller liknande publiceringsverktyg.

Du ska även ha

 • mycket god förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt, driva arbetet/projekt framåt och slutföra det inom givna ramar
 • mycket god förmåga att vara lösningsorienterad tillsammans med en känsla för helhet och övergripande perspektiv
 • mycket god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och skapa goda relationer med såväl kollegor som externa kontakter
 • mycket god förmåga att hantera ett tidvis högt arbetstempo i en händelsestyrd verksamhet
 • mycket god förmåga att vara noggrann, analytisk och kunna kvalitetssäkra ditt och andras arbete
 • god förmåga att hantera, prioritera och växla mellan flera arbetsuppgifter och svårighetsgrad
 • ett prestigelöst förhållningssätt och kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
 • stor lojalitet med DO:s uppdrag och värdegrund
 • god förmåga att möta andra människor med respekt

Meriterande

 • Erfarenhet av journalistisk verksamhet eller arbete på nyhetsredaktion
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.

Befattningen är ett vikariat med önskat tillträde från och med 1 juni 2024, dock längst till och med 31 maj 2025.

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vidare erbjuds möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontaktperson är rekryterande chef Linda Romanus eller HR-specialist Emilie Duran. Fackliga företrädare är Anna Thörne för Saco och Ann Frisell för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 25 april via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2024/1964. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat