arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand - Naturbaserade interventioner för människors hälsa

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  17 december

Om jobbet

Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land

Institutionen för stad och land ligger på SLUs huvudcampus i Uppsala, och bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur,  statsvetenskap och naturresursförvaltning, och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, forskningsplattformen SLU Future Food och Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar. För mer information, se https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete: Naturbaserade interventioner för människors hälsa
Forskarutbildningsämne (Landskapsarkitektur)
Innehållsbeskrivning:
Detta doktorandprojekt fokuserar på sambandet mellan naturbaserade interventioner (NBI), olika typer av grönska och hälsa och sjukvård. NBI är en övergripande term för att beskriva hur naturen eller naturliga element kan öka mental eller fysisk hälsa.

Det sker en ökning av psykisk ohälsa i samhället och då främst i tätorter. Samtidigt finns bevis på att naturupplevelser minskar stress och ökar det psykiska välbefinnandet. Projektet syftar till att undersöka och kartlägga olika naturtyper i urbana, semi-urbana och landsbygdsmiljöer, kopplade till hälsostödjande upplevelser och interventioner. Det syftar även till att utveckla en mer nyanserad kunskap om metoder som bäst används för att främja ett ökat välbefinnande för den allmänna befolkningen samt användande av NBI inom klinisk hälso- och sjukvård.

Anställningen är inriktad på att studera hälsostödjande åtgärder i olika typer av grönområden som skog och park i både urbana miljöer och på  landsbygden. Arbetet inkluderar att samla in data om hälsostödjande egenskaper kopplade till  subjektivt välbefinnande och fysiologiska mått på människors hälsa relaterat till grönska.

Doktoranden kommer att arbeta med en huvudhandledare, baserad på SLU i Uppsala på avdelningen för landskapsarkitektur och inom ämnesområdet landskapsförvaltning, tillsammans med två biträdande handledare på SLU samt även med Skandinaviska Natur- och Skogsterapiinstitutet. Doktoranden kommer att ingå i en svensk forskargrupp som är kopplad till det internationella projektet "GreenME" (GreenME: advancing Greencare in Europe: an integrated multi-scalar approach for the Expansion of Nature-based therapies to improve Mental health Equity). https://cordis.europa.eu/project/id/101084198 . Forskarutbildningsämnet är Landskapsarkitektur.

Kvalifikationer:

Vid doktorandstudiens början måste sökande ha en masterexamen (eller motsvarande) inom ett eller flera  följande områden: ekologi, miljöpsykologi , landskapsarkitektur miljövetenskap eller närliggande ämnesområde.  En betydande mängd kommunikation kommer att behövas med svenska deltagare, varför kandidaten behöver kunna det svenska språket flytande. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort och körvana kan vara en fördel för att utföra och delta på vissa fältstudier.

Följande meriter kommer att beaktas vid urval:

 • Erfarenheter kopplat till arbete om natur och hälsa
 • Erfarenhet att skriva vetenskaplig text (forskningsartiklar, rapporter eller liknande)
 • Självständig problemlösning, flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

Snarast -  28 januari är det startkonferens för projektet ReGreen

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-12-17.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Observera att alla dokument ska tillhandahållas på engelska. Intervjuer kommer att vara en viktig del av anställningsprocessen.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat