arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand – Gröna taks ekosystem ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Forskningen och undervisningen inom institutionen bedrivs inom fyra tematiska ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering, Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Forskningen och undervisningen på institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och ingenjörsvetenskap. Institutionen består av ungefär 85 medarbetare aktiva inom undervisning och/eller forskning och utveckling.

Denna doktorandutlysning är ett led i fakultetens satsning på 10 doktorander 2024.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Projekt: Hur gröna ska gröna tak vara? Ekosystemtjänster, avvägningar och synergier från kvävegödsling av gröna tak som åldras
Forskarutbildningsämne: Landskapsarkitektur med inriktning mot urban vegetation och förvaltning
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en motiverad doktorand för att genomföra ett forskningsprojekt som utforskar hur växtsamhällen och konstruerad jord på urbana vegeterade (gröna) tak förändras över tid, och i vilken mån skötsel med måttlig gödsling med kväve innebär ytterligare påverkan.

Gröna tak är skapade urbana ekosystem som har visat sig kunna tillhandahålla ett brett utbud av ekosystemtjänster, så som förbättrad vatten- och luftkvalitet, och stöd för biologisk mångfald. De kan även bidra med estetiska och återhämtande kvalitéer för människor. Värdena från dessa ekosystem beror dock på växtsamhällets och jordens långsiktiga egenskaper och funktion, vilka kan förändras kraftigt över tiden.

Med hjälp av ett befintligt nätverk av väl studerade gröna tak i Malmö, Sverige, har doktoranden möjlighet att bedriva ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom ekosystemekologi. Huvudmålet är att utforska hur kvävegödsling av gröna tak i olika successionsstadier kan påverka växtsamhället och därmed leveransen av ekosystemtjänster på längre sikt. Projektet kommer att innefatta undersökningar av kvävets kretslopp i relation till gröna taks växtsamhällen och jord, men kan också innefatta undersökning av kulturella ekosystemtjänster inklusive människors estetiska preferenser och återhämtande egenskaper associerade med olika växtsamhällen.

Doktoranden kommer att få handledning av en tvärvetenskaplig grupp av seniora forskare med expertis inom ekosystemekologi, växt-jord-interaktioner, estetisk teori och urbana ekosystemtjänster. Doktoranden kommer att ha stor frihet att forma avhandlingsarbetet baserat på sin individuella bakgrund, färdigheter och intresse – därför välkomnar vi sökande från många discipliner, dock är en stark bakgrund inom växtekologi, botanik eller mikrobiell ekologi/biogeokemi en fördel.

Kvalifikationer:

Krav:
 • Magisterexamen i ett relevant ämne (ekologi, miljövetenskap, biogeokemi, landskapsarkitektur, etc.)
 • Dokumenterade utmärkta analytiska och skrivfärdigheter
 • God arbetsmoral
 • Mycket goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt)

Meriterande:

 • Dokumenterade kunskaper och färdigheter relevanta för forskningsämnet t.ex. inom växtekologi, ekosystemekologi, jordvetenskap, biogeokemi och växt-jord-interaktioner
 • Visad förmåga att arbeta självständigt och samarbeta framgångsrikt inom en arbetsgrupp
 • Erfarenhet med självformulering av forskningsproblem, mål och frågor
 • Dokumenterad erfarenhet av relevanta forskningsmetodiker, t. ex. identifiering av växtarter, mätning av C och N innehåll i jord och växtmaterial, växthusgasutbyte, vattenkvalitetsanalyser
 • Dokumenterad erfarenhet av (med)författarskap av akademiska publikationer
 • Skicklighet med datasammanställning och statistiska analys
 • Giltigt körkort (B)
Notera att projektet kommer att inkludera fältarbete som kräver att man kan bära fältutrustning och klättra på stegar som kräver rimlig smidighet och fysisk kapacitet; fältarbete på tak (efter en säkerhetskurs) sker med användning av sele.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

September 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-06-10. 

Ansökningar ska skrivas på engelska och utöver det som listas på ansökningsportalen, ska bifogas följande: (1) Ett kort (max 2 sidor) beskrivning av din vetenskapliga bakgrund, forskningsintressen och hur du uppfyller de listade kvalifikationerna; (2) Namn och kontaktinformation för två professionella referenser. 

Mer information om krav på engelska kunskaper finns här.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat