arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand fram till licentiatexamen i historia

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för konst och humaniora utlyser nu i samarbete med Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och med stöd av Crafoordska stiftelsen en doktorandanställning fram till licentiatexamen i historia med inriktning mot genus, diplomati och imperialism i Sydöstasien. Projektet är knutet till forskningsmiljön Historical Treaties of Southeast Asia,

Ämnesområde för befattningen: Historia
Placeringsort tills vidare: Växjö
Anställningsform och omfattning
Doktorandanställningen är tidsbegränsad i enlighet med 5 kap. 7 § i högskoleförordningen. Omfattningen är heltid. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Se information om möjlighet till förlängning av forskarstudier under rubriken Arbetsbeskrivning.

Vid sidan av sina studier får den som är anställd som doktorand dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Anställningstiden förlängs i så fall i motsvarande grad. Sådant arbete får inte överstiga 20 % heltidsarbete. 

Den aktuella ingångslönen (januari 2023) för en doktorand är 29 450 kronor i månaden (brutto).

För mer information om anställning och arbetsvillkor vid Linnéuniversitetet, se informationen på universitetets webbplats.

Tillträde


1 februari 2024.

Arbetsbeskrivning


I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till licentiatexamen inom ramen för projektet Genus, diplomati och imperialism: Hur icke-manliga aktörer och könsöverskridande praktiker formade den koloniala världen i det maritima Sydöstasien. Projektet har erhållit ett tvåårigt forskningsanslag (motsvarande forskarutbildning fram till licentiatexamen) från Crafoordska stiftelsen. Under förutsättning att ytterligare forskningsanslag erhålls finns möjlighet att söka förlängning i ytterligare två år (motsvarande forskarstudier fram till doktorsexamen).

Se mer information på fakultetens sida om forskarutbildning, samt, för historieämnet, Allmän studieplan för den kulturvetenskapliga miljön

Sammanfattning av forskningsprojektet


Detta forskningsprojekt i global diplomatisk historia undersöker den ofta förbisedda rollen som kvinnliga och ickebinära (dvs varken manliga eller kvinnliga) aktörer spelade i diplomatiska förhandlingar i det maritima Sydöstasien från omkring 1750 till 1941. Projektet utforskar dessutom den diplomatiska betydelsen av könsöverskridande praktiker. Empiriskt syftar projektet till att bidra till en mer nyanserad förståelse för hur genus påverkade diplomatiska processer och imperialistisk expansion i Sydöstasien. Teoretiskt syftar projektet till att bidra till en mer sofistikerad förståelse av den betydelse som genus spelar i diplomatiska och imperialistiska sammanhang genom anläggandet av globala, icke-eurocentriska och tvärkulturella perspektiv.

Anställningens sammanhang


Ditt projekt ska knytas till forskningsmiljön Historical Treaties of Southeast Asia, som finansieras av Vetenskapsrådet från 2021 till 2027 och som leds av Stefan Amirell, professor i globalhistoria vid Linnéuniversitetet. I projektet ingår för närvarande sju disputerade forskare baserade i Europa och Sydöstasien. Du förväntas delta fullt ut i forskningsmiljöns seminarier, möten och andra aktiviteter.

Som doktorand kommer du även att vara en del av fakultetens Forskarutbildningsprogram i global humaniora samt spela en viktig roll i fakultetens forskningsmiljö, i synnerhet spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, och vid Institutionen för kulturvetenskaper. Du förväntas bidra aktivt genom att regelbundet gå på seminarier, delta i workshops, forskarinternat och andra aktiviteter samt interagera på regelbunden basis med andra doktorander, lärare och forskare vid fakulteten. Du förväntas tillbringa större delen av din arbetstid på Linnéuniversitetets campus i Växjö, såvida inte din forskning eller övrigt arbete (exempelvis fältarbete eller arkivforskning) kräver något annat. 

För information om behörighetskrav, bedömningsgrunder, anvisningar för ansökan samt information om kontaktpersoner, vänligen besök Linnéuniversitetets sida om lediga jobb där annonsen finns i sin helhet.

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2023!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Lön enligt doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat