arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Veterinärmedicinsk Vetenskap med inriktning Grismedicin

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskningsprojekt: Lawsonia intracellularis

Veterinärmedicinsk Vetenskap med inriktning Grismedicin
Vill du hjälpa till att förbättra hälsan för smågrisar? Då kan detta vara en möjlighet. Forskningsprojektets syfte är att undersöka om suggans mjölk skyddar smågrisen mot infektion med bakterien Lawsonia intracellularis under digivningen.

Innehållsbeskrivning:

L. intracellularis orsakar sjukdomen proliferativ enteropati som förekommer i minst 40 % av de svenska smågrisbesättningarna. Sjukdomen orsakar stora hälsoproblem hos grisarna och kostnader för grisproduktionen. Bakterien sprids med avföring och smågrisarna insjuknar efter avvänjning. Bakterien påvisas med t.ex. PCR och för övervakning på besättningsnivå används serologi för att påvisa antikroppar i blod. För att utveckla effektiva, förebyggande åtgärder vore det också värdefullt att förstå suggmjölkens betydelse för att skydda smågrisen från infektionen. Studien syftar till att rena fram IgA-antikroppar i suggans mjölk och undersöka, om dessa specifikt binder till L. intracellularis. Kunskap om suggmjölkens betydelse skulle t.ex. kunna leda till specifika vaccinationsprogram för suggor. Vidare skall ett protein som är specifikt för L. intracellularis renas fram för att utveckla en tillförlitlig diagnostik (ELISA) för påvisande av antikroppar i blod- och mjölkprov. En sådan metod kan få stor användning i övervakningen av L. intracellularis på besättningsnivå, för att påvisa förekomst eller kontrollera frihet från infektionen. 

Sektionen för Gris- och Fjäderfäsjukdomar vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper har sedan länge bedrivit forskning på bakteriella infektioner hos gris. Vi har ett väl etablerat samarbete med de olika disciplinerna inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett brett internationellt kontaktnät.

Vi söker en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående problematik inom ramen för en doktorandtjänst. Tjänsten inkluderar fyra års heltidsstudier eller motsvarande och skall leda till en doktorsexamen (PhD). Projektet kommer att fokusera på disciplinerna klinisk vetenskap och molekylärbiologi, men inkluderar även i viss mån patologi och immunologi.

Kvalifikationer:

Den sökande skall vara veterinär, infektionsbiolog eller bioteknolog och bör inneha körkort med behörighet B. Klinisk eller annan praktisk erfarenhet från djurslaget gris är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och i samarbete med andra. Projektet kommer att starta under sommaren-hösten 2024. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram eller andra skriftliga arbeten; personliga referenser; samt en intervju.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 år

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-27.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat