arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Aerosolteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i Aerosolteknik: emissioner från återvinning och sekundär användning av material

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) är ofta tvärvetenskaplig och görs i nära samarbete med forskare inom olika ämnesdiscipliner, och med tillgång till internationellt ledande laboratorier. https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/. Andra exempel på tillgänglig infrastruktur som används i forskningen är MAX IV laboratoriet – en nationell synkrotronanläggning som drivs av Lunds universitet. 

Avdelningen leder också AEROSOLS som är ett av sju profilområden vid LTH. https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/. Profilområdet omfattar över 100 forskare och doktorander som bedriver multidisciplinär forskning om luftkvalitet och partiklars påverkan på hälsa och klimat. Inom profilområdet finns ett brett urval av forskarutbildningskurser. Forskningen är också kopplad till det strategiska forskningsområdet NanoLund https://www.nano.lu.se/.

Jenny Rissler, docent i aerosolteknik, är huvudhandledare för projektet. Hennes forskning är inriktad på hälso- och miljöpåverkan av luftburna partiklar, men också på sekundär användning av restavfallsströmmar. Det senare har varit fokuserad på användningen av XAS (röntgenabsorptionsspektroskopi) för att bestämma kemisk form av spårmetaller i komplexa materialmatriser.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand i projektet "Closing the Loop: Chemical Speciation using XAS a Key for Safe Secondary Use of Materials" kommer ditt arbete att vara fokuserat på hur vi kan använda avancerade spektroskopimetoder för att öka förståelsen för kemisk form av metaller och andra spårämnen i icke organiska restströmmar, samt på de ämnen som emitteras till luft vid hantering och användning av dessa restströmmar. Arbetet kommer i första hand att vara experimentellt, men då arbetet omfattar avancerade analystekniker och dataanalys behövs även goda teoretiska färdigheter.

Du kommer att arbeta i nära samarbete både med andra forskare vid LU, och andra universitet och institut, och kombinera expertis inom aerosolkarakterisering, materialvetenskap och spektroskopi. Den huvudsakliga metoden som kommer att användas är röntgenabsorptionsspektroskopi, XAS (inklusive både XANES och EXAFS), och även kombineras med XRF för kemisk kartläggning i 2D. Båda teknikerna är tillgängliga på Balders strålrör vid MAX IV. Detta kan komma att kombineras med andra analystekniker så som fotoelektronspektroskopi (XPS) eller Ramanspektroskopi.

Dina doktorandstudier kommer du att generera kunskap om egenskaperna hos oorganiska avfallsströmmar, och hur de kan behandlas och användas på ett säkert sätt. Det kommer också att öka förståelsen för utsläpp relaterade till användningen av materialen, och hur dessa bryts ner i biologiska system. Forskningen ingår i de strategiska forskningsområdena NanoLund och LINXS (https://www.linxs.se/) under temat ”Miljö och klimat”.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Detta projekt bedrivs i nära samarbete med industrin och ytterligare ett utbyte kan ske hos industripartnerna. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

För mer information: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:656596/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 mars 2024 Visstidsanställning till