arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Aerosolteknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i Aerosolteknologi: partikelsammansättningsmätningar av yta och bulk in-situ (MSCA COFUND project PRISMAS)

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen


Doktorandprojektet är förlagt vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi (EAT), Institutionen för Designvetenskaper, vid Lunds tekniska högskola (LTH). Forskningsfokus för aerosolgruppen vid EAT ligger på utsläpp av och hälsoeffekter från aerosoler. Den forskning som bedrivs är typiskt multidisciplinär och utförs i nära samarbete med forskare inom olika ämnesdiscipliner som t ex atmosfärsvetenskap, toxikologi och epidemiologi,med tillgång till internationellt ledande laboratorier. https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/. Avdelningen arbetar aktivt med att upprätthålla en miljö där öppenhet, lagarbete och kollegialt stöd värderas högt.

Avdelningen samordnar AEROSOLS, ett av LTHs profilområden. Över 100 forskare från doktorander till professorer bedriver multidisciplinär forskning, framförallt inriktad på luftkvalitet och påverkan på hälsa och klimat, i syfte att ge lösningar på våra stora samhällsutmaningar, där den här aviserade positionen närmast relaterar till fokusområde 2: "Atmosfäriska aerosoler, processer och moln". (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/).

Axel Eriksson, docent, blir huvudhandledare för den student som ska rekryteras. Hans forskning fokuserar på miljö- och hälsoeffekter från aerosoler och de fysikalisk-kemiska egenskaper och processer som orsakar dem. Eriksson är specialiserad på "in-situ" aerosolmätning, där partiklar studeras i sitt suspenderade tillstånd, mestadels på ett tidsupplöst sätt.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Forskningsprojekten kretsar i detta fall kring aerosolpartiklars fysikaliska och kemiska egenskaper, som skall studeras m.h.a. synkrotronljus och understödjande mätningar, i syfte att förbättra vår förståelse av aerosolers effekt på folkhälsa och klimat. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand engagerad i forskningsprojekten 1) Sekundär organisk aerosol -partikelytor studerade i realtid vid MAX IV och 2) Lungdepositionsmätningar på regionalt transporterade luftföroreningar uppdelade efter kemisk sammansättning kommer ditt arbete att fokusera på fysikalisk och kemisk aerosolkarakterisering med hjälp av den senaste tekniken (samt ny teknik som ska utvecklas inom projekten) som verktyg. Arbetet kommer i första hand att vara experimentellt, och då arbetet innefattar avancerad dataanalys behövs även en solid teoretisk naturvetenskaplig grund. En detaljerad förståelse av de operativa principerna bakom "in-situ" aerosolsammansättningsmätningar kommer att krävas för att genomföra projekten. För detta arbete är förståelse av mätningen en förutsättning för att förstå aerosolen.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med forskare vid och utanför Lunds universitet i en miljö som kombinerar kompletterande expertis inom aerosolkarakterisering, atmosfärsvetenskap, föroreningshälsoeffekter samt mass- och fotoelektronspektroskopi. Den huvudsakliga metoden som ska användas är "online" aerosolmätning som underlättas av aerodynamisk fokusering av partiklar för synkrotron- och/eller masspektrometri experiment. Specifikt kommer du att använda en aerosolmasspektrometer för att mäta partikelsammansättning (Jayne et al 2000), och ”Aerosol Sample Delivery System (ASDS)” (Preger et al 2024) för partikelytmätningar. ASDS används för närvarande vid FinEstBeAMS och designades för att kunna flyttas mellan strållinjer.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:731235/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 januari 2025 Visstidsanställning till