arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Åldrande och social förändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 april

 • Sök jobbet senast

  19 maj

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand i Åldrande och social förändring, med placering vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), avdelningen Åldrande och social förändring (ASC), i Norrköping.

Dina arbetsuppgifter


Som doktorand kommer du att arbeta i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ’DEM(H)CARE – Koordinerade insatser mellan äldreomsorg, hemsjukvård och primärvård i syfte att utveckla ”best practice” för äldre personer som bor hemma med kognitiv sjukdom’.

Programmet syftar till att ta fram ny, systematisk kunskap för att hitta lösningar på samverkansproblem och utveckla modeller för koordinering mellan olika aktörer inom äldreomsorgen, hemtjänsten, kommunansluten hemsjukvård och primärvård som idag har olika uppdrag att utföra vård- och omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom i hemmet.

I programmet undersöks hur kommuner och regioner har organiserat äldreomsorgen och hur det fungerar samt hur äldre som mottar vård och omsorg i hemmet, samt deras anhöriga, upplever sin situation och hur de skulle önska att insatser utförs och samordnas. Programmet omfattar register och enkätstudier på nationell nivå samt enkäter, intervjuer, fokusgrupper och observationer på lokal nivå.

Som doktorand knuten till detta program kommer du få möjligheten att arbeta tvärvetenskapligt och i samverkan med såväl seniora forskare som doktorander från olika discipliner. Du kommer delta i det löpande forskningsarbetet i nära samarbete med övriga forskare i gruppen.

Till avdelningen ASC söker vi en doktorand där avhandlingsprojektet kommer ha en kvantitativ inriktning med fokus på att ta fram och utvärdera mätbara kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen, samt arbeta med insamling och bearbetning av enkät- och registerdata. 

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och det forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Forskningsmiljön vid ASC bedriver tvärvetenskaplig forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att öka kunskapen om åldrandet utifrån ett samhälleligt perspektiv. Läs mer här www.ageing.se.

Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå inom ett för utlysningen relevant ämne (t.ex. socialt arbete, sociologi, gerontologi, statsvetenskap, statistik, folkhälsovetenskap eller vårdvetenskap/medicin) eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i ett för utlysningen relevant ämne, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du har god analytisk förmåga, samt ett utpräglat intresse för kvantitativ forskning. Du har god förmåga att arbeta i grupp och förmåga att arbeta under press. Du är flexibel och kan röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du är också strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Särskilt meriterande är dessutom:

 • att tidigare bedrivit vetenskaplig forskning, inklusive dokumenterad vetenskaplig publicering i referentgranskade internationella vetenskapliga tidskrifter
 • ämneskunskap inom åldrande, välfärds/socialtjänst, hälsa eller relaterade områden
 • tidigare erfarenheter av att extrahera, hantera och analysera stora datamaterial
 • dokumenterad kunskap i användning av statistikprogram såsom Stata, SAS eller R
För anställningen krävs vidare goda färdigheter engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att arbeta väl i dialog med andra. Svenska, i tal och skrift, är meriterande. De sökande som bedöms mest meriterade kommer att kallas till intervju.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 maj. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Enligt avtalsreglerad doktorandlönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat