arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet teknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknologi
Institutionen för biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar kring hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser vid produktion i växthus, på åkrar och i stallar. För mer information om institutionen besök: Institutionen för biosystem och teknologi | Externwebben (slu.se)

Denna doktorandutlysning är ett led i fakultetens satsning på 10 doktorander 2024!
Läs mer här: LTV-fakultetens strategiska satsning på 10 doktorandprojekt | Medarbetarwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskningsprojekt: Klimatpåverkan och resurseffektivitet i takväxthus för urban livsmedelsproduktion
Forskarutbildningsämne: Teknologi
Innehållsbeskrivning:
Doktorandprojektet syftar till att utveckla en omfattande förståelse för klimatpåverkan och resurseffektivitet kopplad till växthus på tak (rooftop greenhouses, RTGs) för urban livsmedelsproduktion.

Projektet kommer att fokusera på att utveckla beräkningsmodeller för en bättre förståelse av samspel mellan värdbyggnaden och RTG, där arbetet omfattar energianalys, utveckling av datainventeringar för inbyggd energi i byggmaterial och produktionssystem för grönsaker samt bedömning av miljöpåverkan av alternativa produktionssystem för grönsaker. Forskningen syftar på att bygga en breddad kunskapsbas som stöder policyrekommendationer och adresserar nyckelfrågor relaterade till materialval, miljöpåverkan och produktivitet hos RTG och därigenom bidrar till hållbara lösningar som främjar robusta system för livsmedelsproduktion i urban miljö.

Kvalifikationer:

Krav:

Vi söker dig som är mycket motiverad och har en MSc eller MEng i systemanalys, byggnadsvetenskap, ‑fysik, -teknik eller andra utbildningsområden med fördel med en komponent av systemanalys i läroplanen. Kandidater bör ha en gedigen förståelse för trädgårdsodling och grön teknik. Kandidaten bör kunna arbeta självständigt samt samarbeta med personer inom och utanför universitetet och ha goda kommunikationsförmågor, inklusive förmågan att kommunicera och skriva väl på engelska.

Meriter:

 • Erfarenhet av tidigare arbete med systemanalys (LCA eller teknisk-ekonomisk bedömning, modellering av trädgårdsodlingssystem, dynamiska energiflödessimuleringar i byggnader)
 • Utvecklade färdigheter i användning av relevant programvara (LCA och LCA-databasprogram, dynamiska ljus- och energisimuleringar)
 • Relevant praktisk och teknisk erfarenhet av t.ex. vätskebaserade odlingssystem såsom akvaponik, hydroponik, aeroponik, algsystem eller liknande.
 • Ett tvärvetenskapligt forskningsintresse.
 • Erfarenhet av tidigare forskningsarbete.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse. Vi önskar att doktoranden börjar i september 2024.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat