arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i arkeologi med inriktning mot arktiska och subarktiska våtmarker

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i arkeologi med inriktning mot arktiska och subarktiska våtmarker. 

Institutionen för idé- och samhällsstudier (http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier) bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom utbildning på forskarnivå i arkeologi finns två inriktningar, (a) arkeologi och (b) arkeologi med speciell inriktning mot miljöarkeologi. Ansökningar välkomnas som berör arkeologiämnet i något av dessa teman, så länge det finns en tydlig påvisbar koppling till arktiska och/eller subarktiska våtmarker och någon aspekt av hållbar utveckling. Ansökningar som inkluderar ett eller flera av följande ämnen uppmuntras särskilt: 

- Paleoentomologi, arkeobotanik, palynologi eller andra arkeologiska vetenskapsmetoder (inklusive metodutveckling)
- Långsiktig klimatförändring (tidigare, nuvarande, framtida) och hot mot kulturarv och landskap (t.ex. bevarande av organiska rester i våtmarker, palaeomiljörekonstruktioner)
- Hållbar utveckling, hållbarhet och/eller interaktioner mellan människa och landskap över långa tidsperioder

Projekt som använder laboratorieresurser (till exempel MAL) eller digitala resurser (till exempel databaser, GIS) som finns tillgängliga vid Umeå universitet uppmuntras, liksom internationellt eller lokalt samarbete och tvärvetenskapligt samarbete.

I Umeå finns en väl etablerad arkeologiforskargrupp som fortsätter utveckla och bredda forskning kring människans förflutna och även om det föreligger en stark betoning på relationen människa-landskap, så finns ett stort intresse i att utveckla forskningsområden kopplade till bland andra kulturmiljövård och hållbarhet, men även i sådan riktning som breddar ämnets intressesfär i vid mening.

Institutionen är värd för Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL)https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/mal - en etablerad infrastruktur för forskning med utmärkta laboratoriefaciliteter. MAL bedriver nationella och internationella projekt inom miljöarkeologisk forskning och uppdragsforskning och leder modulen Arkeologisk vetenskap inom den svenska nationella infrastrukturen för digital arkeologi (http://www.swedigarch.se). Ämnet är också involverat i forskning och utveckling kopplad till Swedish Biodiversity Data Infrastructure (https://biodiversitydata.se/) och har ett nära samarbete med Humlab, vid Umeå universitet (http://www.umu.se/en/humlab).

Se arkeologins kursplan på https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/ för mer information om doktorandprogrammets struktur, inklusive dess sammansättning och innehåll.

Att vara doktorand vid Institutionen för idé- och samhällstudier
Som doktorand formulerar du din forskningsplan och driver självständigt ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare. Dessa tilldelas utifrån projektets vetenskapliga inriktning. Du har fortlöpande handledning och avstämning med såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen. Du kommer att vara en del av institutionens forskningsmiljö där du förväntas vara engagerad och bidra genom deltagande i t.ex. seminarier, forskarnätverk, vetenskapliga sammankomster samt konferenser. Du deltar även vid övriga möten och sammankomster på institutionen så som ämnesmöten, arbetsplatsträffar och personaldagar.

Den Arktiska forskarskolan 
Som doktorand kommer du ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till din institution och den Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling vid Umeå universitet. Den arktiska forskarskolan är en del av Arktiskt centrums verksamhet där du deltar i bland annat forskarskolans kursverksamhet, seminarier, workshops och internationella samarbeten.   
Arktiskt centrum https://www.umu.se/arktiskt-centrum 
Forskarskolan: https://www.umu.se/arktiskt-centrum/utbildning/arktiska-forskarskolan  

Läs mer om anställningen här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/doktorand-i-arkeologi-med-inriktning-mot-arktiska-och-subarktiska-vatmarker_659095/

Ansökan ska göras senast den 5 oktober 2023 via e-rekryteringssystemet Varbi.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt under höstterminen 2023 Visstidsanställning till