arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i artificiell intelligens inom jordbruk

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har omfattande expertis inom teknik och system för hållbar produktion, inklusive utveckling av digitala verktyg för övervakning av jordbruksprodukter. Inom digitaliseringsområdet har vi omfattande kompetens inom artificiell intelligens, maskininlärning, maskinseende och robotik samt biometri (statistik och matematik med tillämpningar i biologiska system).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskarutbildningsämne: Teknologi

Innehållsbeskrivning:
Jordbrukssektorn fokuserar alltmer på avancerad digital teknik för att anpassa sig till miljömässiga och operativa utmaningar. Artificiell intelligens (AI)-baserade system omvandlar jordbruksmetoder till smartare och effektivare jordbrukssystem. I detta sammanhang är maskinseende avgörande för övervakning av fält och grödors hälsa, vilket gör det möjligt att upptäcka och reagera på problem med grödor i realtid. Dessa tekniker skapar nya möjligheter inom jordbruket, särskilt när de integreras med autonoma maskiner som optimerar resursanvändningen, förbättrar produktiviteten och säkerställer hållbara metoder genom att möjliggöra exakt och individuell övervakning.

Vi söker en motiverad doktorand som ska fokusera på att utveckla robusta och adaptiva AI-modeller baserade på bilddata från jordbruket (t.ex. digitala, multispektrala och/eller hyperspektrala) från dynamiska och komplexa miljöer i olika scenarier som är skräddarsydda för svenska jordbrukssystem. Ett särskilt fokus kommer vara att utveckla modeller för maskinseende med generativa maskininlärningstekniker och/eller multimodal inlärning för att förbättra övervaknings- och poängsättningsförmågan hos AI-modeller inom jordbruket.

Kvalifikationer:

Krav
 • Magisterexamen i jordbruksteknik, datavetenskap, artificiell intelligens, elektroteknik eller ett relaterat område
 • Goda programmeringskunskaper (t.ex. Python, OpenCV och/eller MATLAB)
 • Erfarenhet av maskinseende och optiska sensorer (t.ex. digital, multi- eller hyperspektral bildbehandling)
 • Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande

 • Visad förmåga och intresse för att arbeta självständigt och samarbeta med lantbruksforskare/lantbrukare
 • Färdighet i att formulera forskningsproblem, mål och frågor
 • Dokumenterad erfarenhet av relevanta forskningsmetoder (AI och maskinseende)
 • Dokumenterad erfarenhet av att (med)författa vetenskapliga artiklar.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-09-02.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat