arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i astronomi (2)

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Institutionen för astronomi vid Stockholms Universitet är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 80 anställda, varav cirka 25 doktorander. De huvudsakliga forskningsområdena är: Galaxer, Supernovor, Beräkningsastrofysik, Solfysik och Planet- och stjärnbildning.

Projektbeskrivning

Supernovor: Doktoranden förväntas arbeta med Jesper Sollerman med observationer av supernovor. Det underliggande målet är att förstå explosionsfysiken och att begränsa de mest massiva stjärnornas slutliga öden. Vi är för närvarande partners i Zwicky Transient Facility-projektet och förbereder oss aktivt för den kommande Vera Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time, för vilken vi har fullständiga datarättigheter.

Solfysik: Doktoranden förväntas arbeta med Dan Kiselman och Jorrit Leenaarts för att studera aktuella problem inom solfysik med hjälp av det svenska solteleskopet (SST) på La Palma. Fokus kommer att ligga på analys av data från två avancerade instrument för hyperspektral avbildning: HeSP och MiHI. Dessa representerar framtiden inom observationell solfysik och liknande instrument planeras för European Solar Telescope (EST). Exempel på projekt är sökande efter magnetiska signaturer från Alfvén-vågor i spikuler som skjuter ut från solranden och studier av tidsberoende spektrallinjebildning från molekyler.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet astronomi att man erhållit minst 60 hp i fysik/astronomi på avancerad nivå, varav 30 hp i självständigt arbete. Man kan även ha erhållit motsvarande kompetens på annat sätt, inom eller utom landet.

Behörigheten ska vara uppfylld innan antagning sker till forskarutbildningen.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information kontakta professor Jesper Sollerman för projektet om supernovor, jesper@astro.su.se, Dr. Dan Kiselman för projektet om solfysik, dan@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • rekommendationsbrev (2-3) ska skickas separat till följande adress; fv-0964-24.refletters@astro.su.se.
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Doktorandlön enligt SU

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat