arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i atmosfärsvetenskap och oceanografi; atmosfärens gränsskikt

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedriver forskning och undervisning som spänner över atmosfären, oceanen, och fysiskt baserad klimatvetenskap. Vi erbjuder utbildningsprogram på kandidat-, master-, och forskarnivå. Vår forskning söker svar på grundläggande frågor om atmosfärens och havens dynamiska, fysiska, kemiska, och biogeokemiska egenskaper som är relevanta för väder och klimat. Forskningsverksamheten är bred och innefattar processer som sträcker sig från djuphavet till övre atmosfären, och från tropikerna till polerna. Vi utnyttjar och utvecklar teori, statistiska metoder, och numeriska modeller i nära samspel med observationer. Dessutom utvecklar och leder institutionen observationsbaserad forskning med stöd av satelliter, arktiska isbrytarexpeditioner och landbaserade instrument.

Institutionen har ca 60 anställda och ingår i en större forskningsmiljö på Stockholms universitet, omfattande Bolincentret för klimatforskning, Östersjöcentrum, och Swedish e-Science Research Centre. Institutionen är en internationell arbetsplats, över hälften av våra anställda har en bakgrund utanför Sverige och både svenska och engelska används som arbetsspråk. Vi välkomnar och värdesätter mångfald i vår arbetsmiljö.

Information om forskarutbildningen på MISU.

Projektbeskrivning

Visionen i detta projekt är att förfina den s k Large Eddy Simulation (LES) tekniken för att studera atmosfäriska gränsskikt, speciellt för väldigt beräkningstunga problem som att simulera dygnscykeln med väl upplöst turbulens både natt och dag. Som doktorand i detta projekt kommer du att fokusera på transport och omblandning av skalärer i det turbulenta gränsskiktet, utbytet vid ytan samt med fria troposfären. I projektet avser vi att beakta alla numeriska aspekter, inklusive det nedre gränsvillkoret, med målet att koden effektivt ska kunna utnyttja exascale datorer. Det långsiktiga målet är att LES-koden förutom turbulensen och transporten av skalärer ska kunna simulera moln.

Projektet är ett samarbete mellan Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet och institutionen för Teknisk Mekanik, KTH, och är finansierat av SeRC.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs minst 90 hp i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 hp i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 hp. Av detta skall minst 60 hp vara på avancerad nivå. Vidare krävs språkkunskaper i engelska motsvarande engelska B på gymnasiet.

Särskild behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast vid antagning till programmet.

Urval

Urval bland de sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande. Beslut om antagning fattas enligt gällande delegationsordning.

Vid bedömningen tas hänsyn till förtrogenhet och skicklighet inom ämnet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga och självständighet, och samarbetsförmåga. Till grund för bedömningen ligger tidigare studiers relevans, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, referenser, intervjuer samt skriftlig avsiktsförklaring.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

Tillträde enligt överenskommelse. Den inledande anställningen är tidsbegränsad till högst ett år. Anställningen förnyas därefter i normalfallet med högst två år i taget upp till en sammanlagd anställningstid motsvarande högst fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om projektet lämnas av professor Gunilla Svensson, tfn 08-16 43 37, gunilla@misu.su.se och professor Annica Ekman, tfn 08-16 23 97, annica@misu.su.se.

För information om forskarutbildningen, kontakta studierektor, universitetslektor Thorsten Mauritsen, tfn 08-16 43 58, thorsten.mauritsen@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat