arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i beräkningsbaserad mikrobiell ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  22 juli

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En doktorandtjänst i beräkningsmikrobiell ekologi finns vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Doktorandanställningen är en del av en forskarskola inom SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS).

Data-driven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) syftar till att rekrytera och utbilda nästa generations datadrivna livsforskare och att skapa globalt ledande beräknings- och datavetenskapskapacitet i Sverige. Programmet finansieras med totalt 3,1 miljarder SEK (cirka 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs (KAW) Foundation. Under 2024 kommer DDLS Research School att lanseras med rekrytering av 20 akademiska och 7 industridoktorander. Under DDLS-programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 postdoktorer att ingå i forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/ Framtiden för life science är datadriven. Kommer du att vara en del av den förändringen? Gå då med oss i detta unika program!

Innehållsbeskrivning:

På SLU söker vi en doktorand inom området datadriven evolution och biologisk mångfald. Datadriven evolution och biologisk mångfald avser forskning som drar fördel av de enorma dataströmmar som erbjuds av tekniker som högkapacitetssekvensering av genom och biomer, kontinuerlig inspelning av video och ljud i naturen, högkapacitetsavbildning av biologiska prover och storskalig fjärrövervakning av organismer eller livsmiljöer.

Doktorandprojektet i beräkningsbaserad mikrobiell ekologi kommer att använda ett datadrivet tillvägagångssätt för att rekonstruera kvävets kretslopp baserat på mikrobiomdata från olika terrestra miljöer och utvärdera hur denna information kan kombineras med markkemiska-/fysikaliska- och klimatdata för att förutsäga markens kapacitet som en källa eller sänka av växthusgasen lustgas (N2O). Anställning placeras i Markmikrobiologigruppen som är arbetar som ett välintegrerat team och är internationellt erkänd inom evolution, ekologi och genomik av mikroorganismer i kvävets kretslopp samt hur man tillämpar denna kunskap inom hållbart lantbruk och miljöteknik.

Projektet omfattar databashantering, bioinformatiskt arbete, prediktiv modellering och skrivande av vetenskapliga artiklar. Studenten förväntas bedriva handledd forskning som leder fram till en doktorsavhandling och genomgå doktorandkurser motsvarande minst 30 högskolepoäng.

Kvalifikationer:

Du ska ha en mastersexamen i mikrobiologi, ekologi, bioinformatik eller ett ämne som är relevant för tjänsten. Färdigheter i statistik, databashantering och skriptspråk (t.ex. python, SQL, bash, R) är önskvärt med tanke på projektets datadrivna karaktär. Formell utbildning i bioinformatik, molekylär evolution och statistik är meriterande liksom dokumenterad kunskap i mikrobiell ekologi eller ekologi. Du bör ha ett stort intresse för att lära dig maskininlärnings- och andra AI-metoder. Arbetsspråket är engelska och utmärkt kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska krävs. Vi söker en motiverad kandidat som är organiserad och nyfiken och är intresserad av akademisk forskning. Du ska tycka om att arbeta i team och vilja bidra positivt till utvecklingen av forskningsmiljön.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse, senast 2024-10-01.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-07-22.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat