arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i beräkningsmekanik, sprickmodellering av batterier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Om jobbet

Doktorand i beräkningsmekanik: sprickmodellering av batterier över längd- och tidskalor

vid avdelningen för tillämpad mekanik, institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet.

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik

Tjänsten är baserad vid avdelningen för tillämpad mekanik (TIM), Institutionen för materialvetenskap. Vi arbetar med forskning inom materialmekanik med tillämpningar främst inom livsvetenskap, material- och strukturutveckling samt energirelaterade områden. Forskningen som bedrivs är ofta multidisciplinär och sträcker sig från tillämpade projekt i nära samarbete med industrin till grundläggande akademisk forskning.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning: Under upprepad laddning och urladdning uppstår betydande deformationer i litiumjonbatteriers elektroder, vilket resulterar i mikroskopiska sprickor som leder till minskad kapacitet och batterilivslängd. Förståelsen för varför, var och hur dessa sprickor utvecklas och växer är väldigt begränsad. I detta forskningsprojekt, som genomförs i gränssnittet mellan mekanik och kemi, använder vi multifysiska datormodeller för att studera deformationsmekanismer i batterielektroder, med stöd av högupplösta sprickexperiment utförda vid synkrotronljusanläggningar. Projektet förväntas öka förståelsen för batterisprickor och deras koppling till elektrodmorfologi, struktursammansättning och elektrokemisk cykling, och möjliggöra en designändring av elektrodmikrostrukturen för att öka batteriernas kapacitet och livslängd. Projektet är därmed ett viktigt bidrag till utvecklingen av morgondagens batterier.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand är dina arbetsuppgifter att studera sprickbildningsfenomen i litiumbatterier i flerskaliga multifysiska numeriska sprickmodeller, utföra sprickexperiment vid synkrotroner och vid Ångströmlaboratoriet. Arbetet sker i en internationell miljö och du förväntas publicera resultatet av dina studier i vetenskapliga tidskrifter och presentera dem på internationella konferenser. Du handleds av forskare inom både mekanik och kemi, och samarbetar med mer juniora forskare i relaterade projekt.

Kvalifikationskrav

Master- eller civilingenjörsexamen med studier i fysik, beräkningsvetenskap, mekanik, eller motsvarande.

Vi kräver mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av något eller flera av följande kommer att betraktas som meriterande:

- programmeringserfarenhet (t.ex. fortran, python)
- kontinuummekanik
- termodynamik
- finita elementteorier
- mekaniska experiment
- Intresse av datorsimuleringar

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som förmåga att självständigt planera och utföra arbete, att ha god samarbets- och kommunikativ förmåga samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Din ansökan ska innehålla


1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig,  med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Isaksson (per.isaksson@angstrom.uu.se) eller Docent Guiomar Hernández (guiomar.hernandez@kemi.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2023, UFV-PA 2023/3113.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Enl lokalt kollektivavtal för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast eller enl. överenskommelse Visstidsanställning till