arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biokemi, spindeltrådsprotein

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  26 augusti

Om jobbet

Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Spindeltrådsgruppen är en mycket produktiv och framgångsrik grupp som har säkrat flera bidrag från Europeiska forskningsrådet. Nyligen har gruppen tilldelats betydande forskningsbidrag från Olle Engkvist Stiftelse och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse vilket borgar för en fortsatt hög nivå av forskningsaktiviteter. Vi är dedikerade, ambitiösa och har en vänlig och hjälpsam atmosfär. Du kan läsa mer om oss här: https://www.slu.se/cv/anna-rising/

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Biokemi, spindeltrådsprotein
Är du rätt person för vårt spindeltrådsteam?! I det här doktorandprojektet kommer vi att avslöja hemligheterna bakom hur spindlar spinner sina silkestrådar (en individ kan spinna upp till sju olika silkestyper!). Som forskargrupp är vi intresserade av hur spindlar har löst problem relaterade till proteinproduktion, lagring och polymerisering, och vi strävar efter att utveckla metoder för att producera materialet genom rekombinant proteinproduktion och biomimetisk fiberspinning. Nyligen har vi upptäckt att spindelsilke, utöver de välkända spidroinerna, består av många proteiner utan känd funktion. Nu letar vi efter en ambitiös student med stor passion för forskning. Doktorandprojektet är centrerat kring rekombinant uttryck, rening samt biofysikalisk och biokemisk karakterisering av dessa gåtfulla proteiner. Du kommer också att spinna fibrer i vår biomimetiska spinningsanordning och karakterisera fibrerna genom dragtester.

Innehållsbeskrivning:

Du kommer att vara en del av ett utmärkt team bestående av flera doktorander, postdoktorer och forskare som arbetar med olika projekt relaterade till bioteknologiska metoder för att producera rekombinanta silkproteiner, karakterisering av dessa, spinning av fibrer, proteiningenjörskonst, materialkarakterisering och bioinformatik för att förstå transkriptomprofilen hos silkeskörtlarna. Ditt arbete kommer att innefatta kloning, proteinuttryck, proteinrening, spinning och dragprovning samt biokemiska karakteriseringsmetoder. Dessutom kommer du att använda biofysiska metoder som CD och FTIR spektroskopi, rheologi och dubbelbrytningsmikroskopi.

Sökanden förväntas aktivt driva projektet, hålla sig uppdaterad med litteraturen, interagera med andra teammedlemmar, vara aktiv vid journal clubs och möten, presentera resultat på ett pedagogiskt sätt, skriva rapporter och artiklar, och ha en positiv attityd. Du kommer att vara ansvarig för att planera det experimentella arbetet tillsammans med dina handledare, samt utföra experiment och analysera data. Du förväntas också presentera ditt arbete i muntlig och skriftlig form, samt att skriva vetenskapliga artiklar.

Undervisning av grundutbildningsstudenter ingår i arbetsuppgifterna (upp till 20%).

Kvalifikationer:

En masterexamen i ett relevant ämne (bioteknologi, biokemi, kemisk biologi, molekylärbiologi) är ett krav.

Som person är du positiv, ambitiös, noggrann och förmögen att hålla deadlines.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-26.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Anställning som doktorand (4 års utbildning) Ej specificerat