arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biokemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  26 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning


Biofysikalisk kemi involverar forskning som riktar sig mot molekylära frågeställningar i biologiska system.

Experimentella och teoretiska metoder och angreppsätt har ofta sina ursprung i fysik. Forskning inom biofysikalisk kemi vid avdelningarna för Fysikalisk Kemi och Biokemi och Strukturbiologi (Kemiska Institutionen), inkluderar experimentella och teoretiska studier av mjuk och biologisk materia. Speciellt kan nämnas forskning rörande visa proteiners självassociation, samt co-aggregering och växelverkan med andra relevanta biomolekyler.

Det aktuella projektet fokuserar på en klass av så kallade chaperone-proteiner som genom molekylär växelverkan ökar lösligheten och därigenom förhindrar utfällning och amyloidbildning av andra proteiner (klienter). Vissa chaperone-proteiner kan också självassociera, och målet med projektet är både att förstå dessa chaperoners själv-association och att förstå chaperone-klient växelverkan och de molekylära mekanismer som verkar när amyloidbildning fördröjs eller förhindras. Specifika delmål innefattar bland annat bestämning av struktur och storleksfördelningar hos proteinaggregat, fördelningskoefficienter, jämviktstillstånd och fri energi-barriärer.

Doktoranden kommer att vara del av ett nätverk av doktorander och forskare vid avdelningarna för Biokemi och Strukturbiologi (http://www.cmps.lu.se/biostruct/)  samt Fysikalisk Kemi (http://www.physchem.lu.se) vid Lunds Universitet. Doktoranden kommer att antas i ämnet biokemi.

Arbetsuppgifter


Projektet omfattar experimentella studier av chaperonproteiners självassociation samt chaperon-klient-interaktioner och samaggregering med amyloidbildande proteiner. Syftet är att karakterisera och förstå de relevanta protein-proteininteraktionerna, och ursprunget till klienters ökade löslighet, på molekylär nivå. Studierna kommer att involvera olika chaperoner och amyloidbildande proteiner. De experimentella studierna kommer vanligtvis att inkludera användningen av flera toppmoderna tekniker. Relevanta experimentella metoder som är tillgängliga inkluderar optisk och NMR-spektroskopi, kalorimetri, neutron-, röntgen- och ljusspridningstekniker, fluorescenskorrelationsspektroskopi, ytplasmonresonans och andra yttekniker, optisk och elektronmikroskopi samt mikrofluidik för mätning av diffusion. Doktoranden kommer att genomföra planering, metodutveckling, experimentellt arbete och dataanalys. Detaljerad inriktning på forskarstudierna, inklusive val av experimentella tekniker och tillvägagångssätt kommer att bestämmas tillsammans med handledarna.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för Biokemi uppfyller den som har:
Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-09-01 Visstidsanställning till