arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biologiskt nedbrytbar elektronik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.

En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMK:s forskningsverksamhet omfattar främst studier av material och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder: röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom bioelektronikområdet fokuserar på avancerade material, tillverkningsmetoder och deras tillämpning för att avancera state-of-the-art bioelektroniska apparater.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-material-och-miljokemi/.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i https://wise-materials.org/research/graduate-school, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Biologiskt trycksensorer

Handledare: Biträdande lektor Erica Zeglio (huvudhandledare) och professor Frank Niklaus (biträdande handledare)

Övergående teknologier syftar till att säkerställa att alla komponenter i enheten bryts ned efter den avsedda användningen till giftfria och till och med biologiskt vänliga produkter. Nyckelutmaningarna är att utveckla material som kombinerar kompatibilitet med tillverkningsprocesser, stabil prestanda under miljömässiga och/eller fysiologiska förhållanden (fuktighet, temperatur, etc.) och säker biologisk nedbrytning till giftfria produkter. Projektet syftar till att utveckla organiska bioelektroniska apparater som kombinerar de egenskaper som behövs för effektiv funktion med en väg för biologisk nedbrytning i biologiska miljöer. Arbetet är mycket tvärvetenskapligt, inklusive materialutveckling, enhetstillverkning och utvärdering. Det kommer att ta itu med flera forskningsutmaningar, från tillverkning av biomedicinska apparater med nedbrytbara komponenter till anordningsdrift under den tidsram som krävs av applikationen och materialnedbrytning vid fysiologiska förhållanden efter produktens livscykel.

Den idealiska sökanden är proaktiv och utrustad med ett problemlösningstänk. Ambitionen att bedriva tvärvetenskaplig forskning inom den breda bredden av materialkemi, apparatfysik och mikrotillverkning är en tillgång. Kandidater med erfarenhet av enhetstillverkning, karakterisering av elektrokemiska apparater och avkänningsteknik uppmuntras att ansöka. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet beskrivs i https://www.su.se/department-of-materials-and-environmental-chemistry/education.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

- dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga
- självständighet
- samarbetsförmåga
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva

Om anställningen

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Erica Zeglio, mailto:erica.zeglio@mmk.su.se.

Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, mailto:niklas.hedin@mmk.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % Visstidsanställning till