arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Biomedicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen för husdjurens biovetenskap (HBIO)

HBIO är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Markörer för upptäckt av anthelmintikaresistens - från gårdsnivå till gennivå
Biomedicinsk vetenskap med huvudinriktning molekylär parasitologi.

Innehållsbeskrivning:

Vi söker en motiverad person som är intresserad av att ta fram markörer för detektion av antimikrobiell resistens mot avmaskningsmedel (anthelmitika). Detta inom ramen för ett projekt med medel från Formas. De resultat som erhålls kommer att ligga till grund för åtgärder som aktivt förbättrar hälsa och välfärden genom hållbara metoder för parasitkontroll.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla markörer för upptäckt av anthelmintikaresistens. Du kommer att studera grundläggande frågeställningar om genetiska förändringar hos parasiter (rundmaskar) som behandlats med olika avmaskningsmedel på svenska fårgårdar. Arbetet innebär laboratoriearbete (metagenomik) och efterföljande datoranalyser. Doktoranden kommer att arbeta tillsammans med forskare från olika discipliner så som molekylärgenetik, molekylärbiologi, bioinformatik och parasitologi.

Kvalifikationer:

För att bli antagen till studier på forskarnivå krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har motsvarande utbildning eller kvalifikationer som vid granskning anses vara relevanta. Relevant magisterexamen (eller motsvarande) för denna doktorandtjänst är till exempel inom områdena biologi, molekylärbiologi, molekylärgenetik, biomedicin och bioinformatik eller motsvarande.

Den sökande måste ha mycket goda kunskaper i engelska och förmåga att utrycka sig väl på engelska i både skrift och tal. Arbetet ställer krav på flexibilitet och beslutsförmåga att självständigt kunna lösa teoretiska och praktiska problem som uppstår. Motivera gärna varför du är intresserad av just den här tjänsten. 

Meriterande:


Kompetens och erfarenhet av populationsgenetik, storskalig sekvensering (next generation sequencing), genomanalys, bioinformatik, programmering samt laborativt molekylärgenetiskt och molekylärbiologiskt arbete är meriterande. Tidigare dokumenterat arbete med populationsgenetiska frågeställningar, GWAS och metoder för arbete med eukaryota organismer är meriterande.

Vi söker en person som är analytisk och noggrann med förmåga att bedriva självständigt vetenskapligt arbete och samarbete i en forskargrupp. Då projektet kommer att innebära kontakter med fårägare, är förmåga att kunna utrycka sig väl i tal och skrift på svenska meriterande men ej ett krav. Du uppskattar arbete i ett arbetslag såväl i inhemsk som internationell miljö.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat