arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i cell och molekylärbiologi, inriktning på proteomisk hematologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Vid forskargruppen för Proteomisk Hematologi arbetar vi med att förstå varför leukemi hos barn beter sig annorlunda från leukemi hos vuxna.

Vår forskning fokuserar på proteinernas roll i blodcellsutveckling och leukemi. Forskningen är viktig för att hitta nya angreppspunkter anpassade för att bekämpa denna cancertyp specifikt hos barn och vuxna. Forskargruppen leds av Universitetslektor Jenny Hansson och verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Forskargruppen är integrerad i Lund Stem Cell Center, ett internationellt rankat forskningscenter inom de strategiska områdena stamcellsbiologi och regenerativ medicin.

Läs mer om forskargruppen Proteomisk Hematologi här: https://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/hansson

Som arbetsplats värnar vi om en utvecklande arbetsplats och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje och delaktighet för alla medarbetare. Den stimulerande forskningsmiljön inom Lund Stem Cell Center bidrar dessutom till många samarbeten och nytänkande.

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap ledigkungör nu en forskarutbildningsplats och anställning som doktorand i projektet ” Harnessing proteomic vulnerabilities of disease biology to drive tailored treatment of leukemia”.

Forskarutbildningsämne

Medicinsk vetenskap

Projektbeskrivning


Projektet handlar om att angripa nya måltavlor för skräddarsydd behandling av akut leukemi hos spädbarn. Vänligen läs den längre projektbeskrivningen i den engelska annonsen för mer detaljer.

 Arbetsuppgifter
Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva egen forskarutbildning. Doktoranden kommer att:

- Planera projekt och genomföra forskning och experiment enligt projektbeskrivningen
- Analysera data och sammanställa resultat
- Publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter
- Delta i gruppmöten och samarbeta med gruppmedlemmar
- Delta i avdelningsmöten och seminarier
- Delta i relevanta kurser för utbildningen

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

- minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap
- sökande ska ha kunskaper motsvarande lägst 3-årig gymnasiekompetens i engelska.

Särskilda krav för befattningen


- Masterexamen inom molekylärbiologi, cellbiologi, biomedicin, biokemi, bioteknik eller relaterat område
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska
- Förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team.

Meriterande för befattningen 

- Erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker
- Erfarenhet av arbete med cellkultur eller arbete med försöksdjur
- Kunskap om bioinformatiska verktyg
- Tidigare forskningserfarenhet inom blodcellsutveckling eller cancerbiologi
- Kunskap om läkemedelsutveckling
- God analytisk och problemlösningsförmåga
- Samarbetsanda, en positiv attityd och förmåga att stötta teammedlemmar

Bedömningsgrund och urval 
I enlighet med högskoleförordningens bestämmelser ska urvalet främst baseras på en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid antagning är det främst den sökandes meriter från den grundläggande utbildningen som normalt kan bedömas. Härvid ska bredd, djup och relevans liksom moment av självständigt arbete beaktas.

Villkor

Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd.

Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 01.10.2024 eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.

Ytterligare information angående bestämmelser gällande antagning och anställning som doktorand finns på fakultetens hemsida, se länk https://www.intramed.lu.se/doktorera/att-utbilda-sig-pa-forskarniva

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Så här söker du / instruktioner för ansökan
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Om urvalsfrågor har lagts så ser vi gärna att ni svarar på dessa (hänvisa inte till CV:et).

Mer om Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-10-01 Visstidsanställning till 2025-09-30