arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i cellulosamineralisering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi är en del av FSCN och bedriver främst forskning om biopolymerer i olika materialtillämpningar.

Arbetsuppgifter


Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %). Målet med detta doktorandprojekt är att undersöka biopolymermineralisering genom att använda CO2 via en karbonatiseringsprocess för att erhålla oorganisk-organiska kompositmaterial. Cellulosamineralisering kan vara ett möjligt tillvägagångssätt för att utveckla nya typer av tekniska material med bred användning inom allt från biomedicinska materialtillämpningar till konstruktionsmaterial för byggindustrin. Projektets visionära perspektiv inkluderar studier av hur mineralisering kan tillämpas som en effektiv process vid avskiljning och lagring av kol, och därigenom erbjuda ny teknik för att minska direkta CO2-utsläpp till atmosfären och mildra den globala uppvärmningen. Projektets inriktning kan justeras utifrån den utvalda kandidatens meriter och anpassas mot en större andel experimentellt- eller teoretiskt arbete.

 

Behörighet


Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder


Erfarenhet av cellulosa och andra biopolymerer, samt karakteriseringsmetoder som XRD, AFM och SEM anses särskilt meriterande.

Personliga egenskaper


Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Övriga bedömningsgrunder


Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning


Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning och tillträde


Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

 

Information


Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Birgitta Engberg, mailto:birgitta.engberg@miun.se, och professor Magnus Norgren, mailto:magnus.norgren@miun.se.

Ansökan


Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning samt en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till