arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datavetenskap, knuten till CTF

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Detta är endast en kortversion av annonsen.

För fullständig annons hänvisas till: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:707916/">https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:707916/.

Beskrivning


Fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap.

Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap och vara en del av universitets betydande satsning på forskarutbildning inom datavetenskap och datadrivet beslutsfattande för hållbar företagsamhet. Denna anställning utgör en unik möjlighet att kombinera datavetenskap och företagsekonomi, både ur ett kreativt och analytiskt perspektiv, där både datavetenskap och CTF är engagerade i handledning och utvecklingen i dina doktorandstudier.

Arbetsuppgifter


Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 hp för en doktorsexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet


För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, avlagt masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder


För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos självständiga, skriftliga arbeten som ingått i utbildningen, kunskaper i engelska samt lämplighet att forska om hållbart företagande med datavetenskapliga metoder.

Särskild vikt kommer att läggas vid kvaliteten och relevansen i ditt förslag till doktorandprojekt, som ska beskriva det teoretiska problemet, metodologiska överväganden och det teoretiska bidrag som kopplar samman datavetenskap och cirkulär affärsverksamhet. Bedömningen tar hänsyn till kvaliteten och relevansen av de metodologiska och teoretiska valen, samt konsekvensen och samstämmigheten mellan problemet och valet av metod och teori. Bedömningen tar även hänsyn till forskningsförslagets stringens och genomförbarhet. Slutligen kommer den sökandes förmåga att slutföra doktorandprojektförslaget att bedömas, liksom relevansen av doktorandprojektförslaget för doktorandprogrammet och forskningsagendan vid CTF. Vi betonar vikten av dokumenterad kunskap om datavetenskap (eller dataanalys genom olika tekniker), samt ett stort intresse för cirkulära ekonomier.

Du behöver ha goda språkkunskaper i engelska, framförallt i skrift, eftersom doktorsavhandlingen och de vetenskapliga publikationerna kommer att skrivas på engelska. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Av vikt är även erfarenhet av tidigare forskning och forskningsmiljö av relevans för anställningen. Goda språkkunskaper i svenska är meriterande då datainsamlingen genomförs under svenska förhållanden.

Villkor


Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Lönesättning i doktorandanställning

Ansökan

För fullständiga ansökningsinstruktioner hänvisas till: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:707916/">https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:707916/.

Sista ansökningsdag: 2024-04-15

Ange referensnummer: REK 2024/58

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till