arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekologi, med inriktning mot akvatisk ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 mars

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap bedrivs forskning inom biologi, biomedicinsk vetenskap, ekologi, hälsovetenskap, kemi, livsmedelsvetenskap, miljövetenskap, naturvetenskapens didaktik, optometri, psykologi och vårdvetenskap.

Institutionen för biologi och miljö (BOM) är en del av fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar områdena akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik samt zoonotisk ekologi.

Ämnesområde för befattningen: Ekologi, med inriktning på akvatisk ekologi

Placeringsort tillsvidare: Kalmar, Sverige

Anställningens omfattning och tidsperiod:  Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Tillträde: Tillträde så snart som möjligt.

Arbetsbeskrivning:


Ett varmare klimat och ökad frekvens av torka utmanar produktiviteten inom jordbruket. För att motverka vattenbrist inom jordbruket byggs allt fler konstgjorda bevattningsdammar, till den grad att de nu ofta är den dominerande akvatiska livsmiljön i jordbrukslandskapet. Naturliga våtmarker, som är hotspots för biologisk mångfald, blir samtidigt allt ovanligare på grund av en kombination av utdikning, vattenuttag och torka. Detta hotar (semi)akvatisk biologisk mångfald och kan komma att försämra ekosystemens funktion och tjänster, men potentialen för bevattningsdammar att fungera som tillflyktsort för (semi)akvatiska organismer har hittills förbisetts.

Detta projekt kommer att undersöka biodiversiteten i bevattningsdammar i relation till deras naturliga motsvarigheter med hjälp av analyser av miljö-DNA (eDNA), standardiserade inventeringar och experimentell manipulering av livsmiljöer. Projektet syftar till att utvärdera vilka faktorer som påverkar biodiversiteten bevattningsdammar, klargöra i vilken utsträckning bevattningsdammar kan mildra förlusten av naturliga våtmarker och undersöka hur bevattningsdammar kan utformas för att kombinera ekologiska och jordbruksmässiga fördelar.

Vi söker en motiverad doktorand med ett intresse för akvatisk ekologi och bevarande av akvatisk biodiversitet. Forskningen kommer att använda en kombination av eDNA och standardiserade inventeringar i svenska och kanadensiska dammar. Kandidaten kommer självständigt att koordinera och utföra uppgifter både i fält och i labb.

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som:
 • avlagt examen på avancerad nivå inom relevant område
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

 • Goda språkkunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom områdena akvatisk ekologi, sötvattensekologi och/eller fiskekologi.
 • Erfarenhet av:
• Vetenskapligt skrivande
 • Fältprovtagning och experiment
 • Inventering och artbestämning av makrofyter, zooplankton, makroevertebrater och fisk
 • Programmeringsspråk för statistisk analys och datahantering
 • Framförande av, och arbete från, båt
• Körkort (klass B)
 • Viktiga personliga egenskaper är: lösningsorienterad, god samarbetsförmåga, självständig och strukturerad.
För mer information, vänligen kontakta:

Docent Petter Tibblin (petter.tibblin@lnu.se), +46-(0)480-446745

Prefekt Professor Jonas Waldenström (jonas.waldenstrom@lnu.se), +46-(0)480-446195

HR-partner Marianne Palmér (marianne.palmer@lnu.se), +46-(0)480-447303

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast den 21 april 2024.

 

För att ansöka


Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla ett CV (med sökandes telefonnummer och e-post samt kontaktuppgifter till två referenspersoner), kopia av pass, dokumentation av examen och betyg, samt ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat