arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i energi- och miljöteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-06-03
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU              

Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Denna doktorandtjänst är en av fyra tjänster inom vår satsning  Farm4Future, som strävar mot att skapa cirkulära system och öka förutsättningarna för odling i urban miljö. Syftet är att främja rening av avloppsvatten och skapa förutsättningar för resursåtervinning, som både leder till en mer hållbar vattenhantering och matproduktion. Vi kommer att arbeta parallellt i olika delar som alla kopplar till både Farm4Future och flera andra närliggande forskningsprojekt. Denna doktorandtjänst kommer att fokusera på att utveckla tekniker för upptäckt och avlägsnande av nya föroreningar (dvs. PFAS, läkemedel, etc.) och konventionella föroreningar (dvs. metaller) samtidigt som vi avser att cirkulera  näringsämnen för återanvändning i stadsmiljö. I detta projekt, Wastewater2Reuse, kommer forskningen också att fokusera på näringsåtervinning, cirkuläritet och hållbarhet till förmån för effektivt vattenutnyttjande och urbana jordbruksinitiativ. Detta är ett samarbetsprojekt som involverar branschpartners och erbjuder goda möjligheter för forskningen att få en verklig påverkan. Vi söker en motiverad doktorand med en stark bakgrund inom miljöteknik eller närliggande områden. Erfarenhet av analysmetoder, vattenbehandlingstekniker och/eller resursåtervinning är önskvärt. Doktoranden kommer att dra nytta av en stimulerande forskningsmiljö, nära samarbete med experter och potentiella undervisnings- och handledningsmöjligheter av magister- och kandidatexamen. Tjänstens varaktighet är 4-5 år och anpassas utifrån eventuella avdelningsuppgifter. Förväntade forskningsresultat inkluderar publicering i vetenskapliga tidsskrifter, aktivt deltagande i konferenser och kunskapsutbyte och engagemang tillsammans med olika intressenter.

Kvalifikationer

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:
 • examen på avancerad nivå
 • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
 • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.
Som särskilda behörighetsvillkor krävs att du ska ha något av följande:
 • avlagt civilingenjörsexamen inom relevant teknikområde
 • avlagt fyrårig naturvetenskaplig utbildning med tekniskt innehåll motsvarande en civilingenjörsexamen
 • i annan ordning inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning
Vi söker dig med mycket goda kunskaper i engelska såväl skriftligt som muntligt.

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid följande:
 • Masterexamen (MSc) inom miljöteknik eller motsvarande med fokus på avloppsvattenreningsprocesser och återvinning av värdeskapande material.
 • Erfarenhet av arbete på avloppsreningsverk
 • Erfarenhet av behandling av PFAS, läkemedel och andra nya föroreningar
 • Publicering av relevanta vetenskapliga artiklar
 • Dokumenterad kunskap av laboratorie- och fältprovtagning och tillhörande analyser
 • Erfarenhet av att använda Matlab, Aspen Plus eller annan mjukvara som lämpar sig för att analysera resultat.

Meriterande:

 • Erfarenhet av provtagning och fysiokemiska analyser av söt- och avloppsvatten med olika analystekniker såsom ICP, UV/Vis etc.
 • Erfarenhet av reningsmetoder för avloppsvatten (adsorption, elektrokemiska tekniker etc.).
 • Kunskaper i att tillämpa statistiska analyser för datakvalificering. 
 • Kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi söker nu dig som har en hög motivation och god initiativförmåga. Du kan arbeta självständigt och är noggrann, strukturerad, analytisk och problemlösande. Du behöver även vara tydlig och engagerad i din kommunikation, vara en aktiv lyssnare och mottaglig för att ge feedback. Du är fokuserad på att uppnå mål och vill leverera hög kvalité, och det gör du genom prioritering, planering och handling. Du har god projektledningsförmåga, och behöver även vara flexibel och anpassningsbar.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:


Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat