arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Energivetenskaper

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i Energivetenskaper - AdTherM med fokus på förbättrad värmeöverföring med hjälp av infraljudvågor
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är placerad på avdelningen för värmeöverföring vid institutionen för energivetenskap.

På avdelningen bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling, och användning i olika termomekaniska system där studiet av värmeöverföring, strömningsmekanik samt strukturdynamik spelar en viktig roll. I synnerhet nya material och tillverkningstekniker samt förbättrad förståelse för turbulent strömning, kemiskt reagerande strömning, och flerfasströmning är nyckeln till förbättrade värmeöverföringsmekanismer och effektivare användning av energi. Vid avdelningen arbetar cirka 30 kollegor, varav 20 doktorander. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien, och Nordamerika. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund.

Mer information om avdelningen för värmeöverföring(energy.lth.se) 

Ämnesbeskrivning


Sustainable Thermal Management in Industry) fokuserar mot analyser av termiska processer i industriella applikationer, inklusive termo- och elektrokemisk energiomvandlingsverksamhet, anställer 9 doktorander, 4 vid Lunds universitet, 3 i Luleå Tekniska högskolan, och 2 vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan.

AdTherMs sammanför ett spektrum av industriella teknologier med viktiga roller i hållbarhetsvärdekedjan, och överbrygger klyftan mellan grundforskning och tillämpningar. De gemensamt identifierade huvudutmaningarna kommer att studeras genom att experiment, främst inom industrin, kombineras med modellutveckling och simuleringsstudier, främst inom akademin. Validering kommer att fastställa modelleringsnoggrannheten och sedan kommer modellerna att appliceras på industriellt relevanta problem för att lösa eller analysera dessa. De flesta utmaningarna för industrin inom detta område är generiska och bygger på samma fysiska mekanismer. AdTherM, som en plattform, är centrerad kring de modeller och metoder som används för att utvärdera, analysera och utveckla termiska industriella system. AdTherMs mål är att genom teoretiska och numeriska modeller skapa en kunskapsbaserad utvecklings- och designprocess för nästa generations teknologier för hållbar energiomvandling, värmehantering och energiåtervinning. Målet är att bygga kompetens och kunskap genom ett internationellt erkänt centrum. Resultaten i form av ökad kunskap och förbättrade modeller kommer att kunna användas av industrin för att förbättra sina tillverkningsprocesser och produkter som möjliggör ökad innovation.

Projektbeskrivning


Detta projekt fokuserar på att utveckla, förstå, och tillämpa aktiva tekniker för att förbättra värmeöverföringen i syfte att stödja utvecklingen av nästa generations hållbara process- och tillverkningstekniker. Särskilt utmanande applikationer som kylning av stålplåt (t.ex. SSAB och Infrasonik) och elektronikutrusting (t.ex. Ericsson) kan dra specifikt nytta av sådana aktiva tekniker för att förbättra värme-överföringen. Många olika typer av aktiva värmeöverföringsförstärkningstekniker finns tillgängliga beroende på tillämpningen av intresse inklusive vibrationer, fas-förändringsprocesser (t.ex. kokning), elastisk turbulens, påblåsning, elektriska fält, ultraljud eller infraljud. Syftet med denna studie är att karakterisera ett fåtal utvalda tekniker för aktiv värmeöverföring och att para ihop dessa med behoven hos AdTherMs industriella partner. Ett fåtal dedikerade studier kommer att utvecklas och designas för att undersöka de mest lovande teknikerna med hjälp av numeriska simuleringsmodeller med hög tillförlitlighet som stöds av experimentella studier hos industripartners.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen innefattar


Experimentell studie av värmeöverföring och flytande rörelser under påverkan av akustiska vågor.
Numeriska simuleringar av värmeöverföring i pulserande flöde genom att använda DNS/LES/RANS med lågfrekvent akustisk behandling.
Bedömning av kyleffektivitet bland olika parametrar såsom ljudtrycksnivåer, partikelhastighet, resonansfrekvenser etc.

För annonsen i sin helhelt, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:720803/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse Visstidsanställning till