arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Etnicitet och migration

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu 1 doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot Internationell rätt och afghanska migranters ställning i Central- och Västasien.

Dina arbetsuppgifter


För samtliga anställningar gäller att sökande skall vara beredda att utföra sitt arbete i ett akademiskt sammanhang som premierar ett integrerat kollegialt samarbete med tvärvetenskaplig inriktning. Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. De forskarstuderande förväntas genomföra sina studier på plats på Campus Norrköping, Linköpings Universitet.

Den sökande förväntas bedriva sitt doktorandarbete inom REMESO:s tematiska forskningsområde Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk.

Dina kvalifikationer


Anställningen kräver att den sökande har 1) avlagt examen avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper; samt har minst 90 högskolepoäng i juridik eller rättsvetenskap; 2) dokumenterad skicklighet i kritisk samhällsanalys, juridik och internationell rätt; 3) utomordentliga kunskaper om Afghanistans, Centralasiens och Sydvästasiens samhälle, kultur och historia, samt (4) utomordentliga färdigheter i språken dari, pashto och persiska. Sökande bör även ha juridisk utbildning på avancerad nivå. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för anställningen. Tjänsten utlyses inom ramen för programmet Scholars at Risk (SAR), vilket beaktas under tillsättningsprocessen.

Till ansökan skall bifogas en kortare projektplan om vilka forskningsfrågor den sökande vill fokusera på under projektet (högst 2 sidor eller 1000 tecken). Till ansökan bifogas även en kort redogörelse (högst 2 sidor eller 1000 tecken) för vad den sökande anser att hen genom sin närvaro och sitt arbete kan bidra med till REMESO:s forsknings- och kunskapsmiljö. Till ansökan skall även examinerad uppsats, accepterad artikel (eller motsvarande) bifogas på svenska eller engelska som åberopas som merit i första hand.

Din arbetsplats

Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle, REMESO, grundat 2008, består av cirka 20 verksamma forskare och 10 verksamma doktorander. Forskning kompletteras med undervisning inom IKOS och närliggande institutioner vid Linköpings universitet.

Etnicitet och migration utgör REMESO:s centrala forskningsfält, vilket internationellt ofta faller under benämningen Ethnic and Migration Studies, alt. International Migration and Ethnic Relations. REMESO utvecklar IMER-ämnet på forskarutbildningsnivå under benämningen Forskarutbildning i etnicitet och migration. Etnicitet och migration tillhör även ett av LiU:s och den Filosofiska fakultetens prioriterade forskningsområden. REMESO:s forskarutbildning är sedan 2008 integrerad med REMESO:s internationella forskarskola, Graduate School in Migration, Ethnicity and Society.

Forskningen vid REMESO inbegriper teoriutveckling och empirisk forskning kring fenomen såsom internationell migration, nationalism, medborgarskap, etniska konflikter, asyl- och flyktingfrågor, mångfald, integration, diskriminering och rasism. Stor vikt läggs vid hur dessa och andra frågor kan studeras med avseende på globalisering, EU-integration samt nationalstatens, välfärdsstatens och arbetsmarknadens omvandling. Likaså omfattar REMESO:s forskning projekt där migration och etnicitet sätts i samband med koloniala och postkoloniala problemställningar, sociala rörelser, utbildningsvetenskap, hälsa och medicin

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 augusti. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Enligt avtalad doktorandlönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat