arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi, inriktning marknadsföring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 april

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Företagsekonomiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom området marknadsföring.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
Omfattning: 100%
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse

https://www.ehl.lu.se/forskning-vid-ekonomihogskolan/forskningsomraden/foretagsekonomi#marknadsforing

Arbetsuppgifter


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är en fyraårig utbildning som består av två delar: ett kurspaket omfattande 90 högskolepoäng, och en doktorsavhandling omfattande 150 högskolepoäng. Huvuduppgiften är därför att ägna sig åt sitt forskningsprojekt samt deltagande i forskarutbildningskurser.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen SFS 1998:80.

Behörighet


Krav för antagningen är:

- Grundläggande behörighet: Avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Grundläggande behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Särskild behörighet: minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav för anställningen är:


- Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.
- Förmåga till självständigt arbete

Bedömningsgrund


Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid följande:

- Studieresultat, särskilt på magisternivå
- Tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå
- Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
- Andra resultat och utmärkelser som styrker den sökandes förmåga att dra nytta av forskarutbildningen.
- Andra kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och/eller en eventuell intervju.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Ansökningsförfarande


Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.
Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen ”Logga in och sök jobbet”.
Ansökan ska innehålla:

- Ifylld https://www.ehl.lu.se/sites/ehl.lu.se/files/2024-01/EHL-antagningsblankett-FU-sv.pdf
- Introduktionsbrev (max 2 sidor)
- Forskningsplan omfattande högst 5 sidor. https://www.ehl.lu.se/sites/ehl.lu.se/files/2024-01/fek-template-research-plan-phd.pdf.
- Betyg och examensbevis för kandidat- samt magisterexamen
- Uppsats på magisternivå (samt ev. på kandidatnivå om relevant)
- Sammanfattning (1 000 ord) av din magisteruppsats och, om relevant, din kandidatuppsats.
- Curriculum Vitae (max 2 sidor)
- Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Sista ansökningsdag: 27 maj

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till