arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi (organisationsdesign och hållbarhet), vid CTF

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Detta är en kortversion.

För fullständig annons hänvisas till: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:705902/">https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:705902/

Beskrivning


Som en del i Karlstads universitets strategiska doktorandsatsning utlyser nu fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning på organisationsdesign (en typ av organisationsutveckling) för cirkulära affärsmodeller. Du kommer att vara anställd vid Handelshögskolan (www.kau.se/hhk) och bedriva din forskarutbildning vid Centrum för tjänsteforskning, CTF (www.kau.se/ctf).

Arbetsuppgifter


Anställningen som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan även bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntar vi oss att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav


För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Studier på avancerad nivå ska omfatta minst 30 högskolepoäng i företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett examensarbete. Kraven på studier och självständiga arbeten i företagsekonomi kan ersättas av studier i ett motsvarande ämne eller huvudområde.

Antagning och bedömningsgrunder


För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap. 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

I bedömningen prioriteras kvaliteten och relevansen hos forskningsplanen, som ska inkludera den teoretiska problemställningen, metodologiska överväganden och teoretiska bidrag och koppla samman organisationsdesign och cirkulära affärsmodeller. Bedömningen beaktar kvaliteten och relevansen hos de metodologiska och teoretiska valen, liksom samstämmigheten och sammanhanget mellan problemställningen och valet av metod och teori. Forskningsplanen bedöms också utifrån dess vetenskapliga robusthet och genomförbarhet. Slutligen kommer sökanden bedömas utifrån förmågan att slutföra det tänkta doktorandprojektet, samt doktorandprojektets relevans för forskarutbildningen och forskningen vid CTF. Vi värdesätter även dokumenterad kunskap inom organisationsdesign (eller liknande områden som strategisk design, strategiskt ledarskap), samt ett gediget intresse för cirkulär ekonomi.

Vidare bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen samt om den sökanden avser att vara en närvarande och aktiv del av forskningsmiljön. Sökande måste ha goda kunskaper i engelska, framförallt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojektet författas på engelska. Goda kunskaper i svenska är meriterande, då datainsamling kan komma att inkludera intervjuer och undersökningar på svenska. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete med relevans för doktorandplatsen och den bredare forskningsmiljön är meriterande, och vi värdesätter också erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Av stor vikt är personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor


Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap. 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. Tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Lönesättning i doktorandanställning


För att anställning ska komma till stånd krävs att erforderliga beslut fattas.

Ansökan


För fullständiga ansökningsinstruktioner hänvisas till: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:705902/">https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:705902/

Sista ansökningsdag: 2024-04-22

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Lön

Enligt lokalt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till