arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  1 maj

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB.

 

Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi


Placeringsort: Växjö. Resor mellan orterna, Växjö-Kalmar, kan förekomma

Anställningens omfattning: 100%

Högskoleförordningen (kapitel 5, paragraf 2) säger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen doktorandutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full doktorandarbetstid.

Startdatum: september 2024. 

 

Arbetsbeskrivning


För den här tjänsten förväntas doktoranden fullfölja sitt avhandlingsarbete inom området företagsstyrning.

Se länken nedan för ytterligare information om vår forskning och utbildning:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ekonomihogskolan/forskning/

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet omfattar fyra års finansierade heltidsstudier. Den studerande kommer att läsa totalt 240 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är kurser och avhandlingsarbetet är 150 hp. Obligatoriska kurser inkluderar 30 hp metod.

Följande länk ger kompletterande information om vår forskarutbildning:

https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/foretagsekonomi/

Den sökande som blir antagen till doktorandstudier kommer att delta i forskarskolan och arbeta nära företag i Kronoberg. Forskarskolan är en unik tvärvetenskaplig satsning från Ekonomihögskolan och Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Syftet är att hantera utmaningar som globalisering, nya teknik såsom automatisering, digitalisering och AI, samt miljö- och klimatproblemen medför. Kronoberg är välkänd för sina små och medelstora företag samt stora företag. Ett exempel är Södra, ett ledande företag inom skogsindustrin (https://sodra.com). Den praktiska relevansen av avhandlingsområdet och forskningsfrågorna kommer att diskuteras i samarbete med ett eller flera företag i Kronoberg.

 

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som:

 
 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat motsvarande kunskap.
 

Särskild behörighet har den som:


 
 • har minst 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi, eller ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, eller har motsvarande på annat sätt, inom eller utom Sverige, förvärvade kunskaper
 • har minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå och forskarutbildning i ämnet företagsekonomi, eller i ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, inklusive ett examensarbete på kandidat och/eller avancerad nivå.
 • har påvisade goda kunskaper i engelska.
 

Ytterligare krav


God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

 

Bedömningsgrunder

Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, kursbetyg, förmågan att samarbeta med andra, och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.

 

Kontaktpersoner:


Ansvarig för forskarutbildningen: Docent Viktorija Kalonaityte (viktorija.kalonaityte@lnu.se)

Fakultetshandläggare: Ivana Tomic-Kokic(ivana.tomic-kokic@lnu.se)

HR-partner: Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se)

 

Ansökan


Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå en forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning; (iii) vidimerade kopior av betyg; (iv) två referensbrev med namn och kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner; (v) kopia på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande) och eventuella publikationer; (vi) ifylld blankett för ansökan till forskarutbildning och (vii) en forskningsplan på 3-5 sidor. Den bör innehålla en diskussion om ditt planerade forskningsarbete och hur det knyter till forskning inom synergierna mellan företagsstyrning och teknik vid Ekonomihögskolan.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-tester och bifogar resultaten i ansökan.

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast den 1 maj 2024.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat