arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i förskoledidaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-03-08.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshem. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar drygt 140 medarbetare.

Forskarutbildningsämne

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för förskoledidaktik. Förskoledidaktik som mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socialisation, lek, kultur och omsorg. Förskoledidaktik omfattar studier om barns utforskande och lärande, vilket kan sättas i relation till olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik och naturvetenskap i förskolan. Stor vikt läggs vid frågor om genus, normer, social rättvisa och etiska förhållningssätt, liksom vid estetik och digitaliseringens betydelse i förskolan. Ämnet behandlar också förskolans uppdrag, olika professioner inom förskolan, förskolans organisering och förskollärarutbildning. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur strukturella villkor, regelverk och politikområden får betydelse för yngre barns lärprocesser, välmående och livsvillkor i nationella och internationella perspektiv, såväl historiskt som i nutid. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. För mer information se www.buv.su.se.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet förskoledidaktik:
 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom humaniora, beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen med relevans för ämnet, eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper
 • kunna behärska engelska i tal och skrift.
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: forskningsplan, utbildningsmeriter och tidigare uppsatser/publikationer. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är följande:
 • självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
 • problemformulering och stringens i forskningsplan och tidigare arbeten
 • förtrogenhet och relevans för ämnesområdet
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • tidigare visad förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat
 • kommunikations- och samarbetsförmåga.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av föreståndare Susanne Kjällander, susanne.kjallander@buv.su.se, tfn 0736-78 99 58 och studierektor Elias Le Grand, elias.legrand@buv.su.se, tfn 08-120 765 34.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 1-2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • forskningsplan: anvisningar finns på webbsidan, anvisningar-sökande
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • uppsatser/publikationer (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat