arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysik, fokus på metall/halvledare (MSCA COFUND project PRISMAS)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Karlstads universitet utlyser en doktorandanställning i fysik.

Du kommer att vara verksam inom ett nytt doktorandnätverk. Läs del av annons nedan. Annonsen i sin helhet hittar du på Karlstads universitets hemsida. 

Beskrivning av Prismas

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Materialvetenskap är ett av fakultetens strategiska forskningsområden och har en inspirerande multidisciplinär atmosfär. Materialfysikgruppen har ett brett intresseområde som omfattar forskning om metall/halvledare, nanomaterial, organiska molekylära och kiselbaserade solceller, https://www.kau.se/fysik/forskning/materialfysik. Forskningen kring metall/halvledare är inriktad på ytstrukturer; tunna metallfilmer och organiska kristallina skikt, med användning av experimentella tekniker såsom sveptunnelmikroskopi , fotoelektronspektroskopi och synkrotronstrålning [1-3]. Materialfysikgruppen består för närvarande av åtta seniora forskare, två postdoktorer och tre doktorander och växer nu kraftigt genom rekryteringar av flera doktorander och postdoktorer.

 

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet har du som har senast vid anställningens start (beräknad 2024-03-01) avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå, eller som på annat sätt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du som antas till forskarutbildningen i fysik ha avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en pågående doktorandutbildning, d.v. s. inte redan har en doktorsexamen.

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, få du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31. För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder

Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet. Bedömningen kommer vidare att fokusera på den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, ämnet för specialisering av den sökandes studier, ämne och kvaliteten på de självständiga  skriftliga arbeten som ingått i utbildningen och den sökandes avsikt att närvara och aktivt delta i forskningsmiljön.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande, har förmåga att arbeta självständigt och att du har ett positivt förhållningssätt, samt god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet av forskning inom ytfysik, användning av scanning probetekniker och synkrotronstrålning.

Villkor

Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1 mars 2024. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet. En doktorandanställning kan innefatta undervisning eller annan institutionstjänstgöring på upp till 20%. Om det tillämpas förlängs anställningen upp till fem år. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Läs hela annonsen och sök anställningen här: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Lön

Enligt fastställd lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-03-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till