arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysik med specialisering inom Kondenserade materiens teori

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 januari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för teknik (FTK) har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.
Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Forskningen inom fysik vid institutionen för Fysik och Elektroteknik innefattar både teoretisk och tillämpad forskning med syfte att bidra till den pågående andra kvantrevolutionen med utvecklingen av kvantteknologi, inklusive kvantdatorer. Särskilt fokuserar forskningen inom teoretisk fysik/nanofysik inom den kondenserad materiens teori och inriktar sig på teoretiska studier av magnetism på nano- och atomnivå i nya kvantmaterial, statiska och dynamiska egenskaper hos topologiska magnetiska tillstånd samt elektron- och spinnkvanttransport i molekylära system.

Ämnesområde för befattningen: Fysik.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: 20240101 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Syftet med projektet är att undersöka nya kvanttillstånd som uppstår när magnetism introduceras i nanostrukturer tillverkade av topologiska kvantmaterial, såsom topologiska isolatorer (TIs). Det specifika målet med projektet är den teoretiska studien av den kvantiserade topologiska magnetoelektriska effekten (TME), ett fenomen som är nära relaterat till den anomala Hall-effekten som uppstår i TI-tunna filmer i närvaro av tvådimensionell ytmagnetism. Genom att utveckla mikroskopiska kvantmekaniska modeller kombinerade med moderna first-principles metoder tillsammans med icke jämnvikts Greens funktioner för kvanttransport är målet att teoretiskt belysa några kvarvarande frågor som rör det robusta förverkligandet av TME i nya tvådimensionella van der Waals (vdW) magnetiska TI-
heterostrukturer. Baserat på den grundläggande förståelsen som tillhandahålls av denna studie kommer studenten att ytterligare utforska användningen av TME som ett medel för att kontrollera kvanttillståndet hos vdW multiferroiska övergångar i heterostrukturer bestående av tunna filmer kopplade till tvådimensionella magnetiska monolager. Det slutliga målet med projektet är utformningen och karakteriseringen av helt nya nanospinntronikkomponenter som förlitar sig på interaktioner och vertikal elektrontransport över vdW-gapen hos heterostrukturerna. Projektet kommer att involvera ett nära samarbete med experimentella grupper som kommer att förverkliga några av dessa teoretiska förslag.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som:
– Avlagt examen på avancerad nivå.
– Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
– På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:

- Har minst 90 högskolepoäng i ämnet fysik eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.
- Goda kunskaper i programmering och numeriska beräkningar.
- Goda språkkunskaper i engelska.

Övriga krav

Den framgångsrika sökanden har en magisterexamen i fysik eller en annan motsvarande examen samt en stark bakgrund inom kondenserade materiens teori.

Önskvärda meriter

Djupgående kunskaper inom de ämnen som personen studerat är önskvärt, tillsammans med förmågan att arbeta självständigt samt analytiska och programmeringskunskaper riktade mot verktyg som används inom forskningsprojekt i fysik.

Bedömningsgrunder

Ansökan till utbildning på forskarnivå regleras i antagningsordningen.

Urval görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen tar hänsyn till vetenskaplighet i åberopade arbeten, och kvaliteten i allmänhet hos uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och övrigt. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som ämneskollegiet får av den sökandens förutsättningar.

Kontaktpersoner

Prefekt: Annelie Ekelin, +46 (0)730362781, annelie.ekelin@lnu.se
Huvudhandledare: Carlo Maria Canali +46 (0)725949620, carlo.canali@lnu.se, https://lnu.se/en/staff/carlo.canali/
HR partner: Linda Wincent, +46 (0)480 497675, linda.wincent@lnu.se

Välkommen med din ansökan enligt instruktioner senast den 31 mars 2024.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Lön enligt stege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat