arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen, med för närvarande ca 60 anställda. Vi är forskare från många olika länder och bakgrund. Öppenhet, bra samarbete och stöd är viktiga för oss. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt nanostrukturer. Vid avdelningen använder och utveckla vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/-avbildning och röntgendiffraktion/-avbildning. Avdelningen har många anknytningar till det nationella MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se) med en fjärde generation synkrotron och till Lund Laser Center (www.llc.lu.se) som är forskningsområdet bakom Nobelpriset i fysik 2023 och som erbjuder avancerade laserkällor. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi.

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret stödjar Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Arbetsuppgifter


Syftet med projektet är att studera ytor av tekniskt relevanta halvledarnanostrukturer på atomär skala, även under ytmodifikation eller vid komponenter under elektrisk drift. Fokuset ligger på III-V halvledare och halvledarnanotrådar som innebär heterostrukturer av olika material, doping eller kristallstruktur. Sådana material används för nya elektroniska eller optoelektroniska komponenter eller för effektivare solceller. Ytfunktionalisering av dessa material kan skapa nya egenskaper, och du kommer att undersöka effekter såsom kvantisering eller formation av topologiska isolatorer.

De viktigaste karaktäriseringstekniker i detta projekt är sveptunnelmikroskopi (STM) och -spektroskopi (STS) vid Fysiska institutionen såväl som synkrotronbaserade röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), som kan innebär metoder som är specialiserade på undersökning av bandstrukturen genom vinkelupplöst fotoelektronspektroskopi (ARPES), strukturell upplösning på nm-skalan (PEEM) eller XPS under omgivningstryck (AP-XPS). Kompletterande karaktäriseringstekniker, såsom atomkraftsmikroskopi (AFM), är också tillgängliga.

Du kommer att utföra en del av mätningarna vid synkrotronexperiment, där du kommer att ingå i ett team som arbetar dygnet runt under flera dagar, vid MAX IV-laboratoriet och vid andra europeiska synkrotroner. Resor till sådana synkrotronexperiment, till konferenser där du kommer att presentera dina resultat och till samarbetspartner kommer att ingå i projektet.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med seniora forskare samt andra doktorander och postdoktorer på institutionen som tillhandahåller expertis inom materialkaraktärisering, materialvetenskap och nanoelektroniska komponenter. Du kommer att ha tillgång till modern karaktäriseringsutrustning av olika slag och du kommer att studera nanostrukturer av internationellt ledande kvalitet och prestanda. Du kommer att vara en del av NanoLund Centre for Nanoscience och får möjlighet att delta i forskarskolor, t.ex. inom avancerad mikroskopi, synkrotronteknik och/eller hållbar forskning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

För mer info, följ länken https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:730416/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt Visstidsanställning till