arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysikalisk kemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Arbetsplatsen


Forskning ska ske på kemiska institutionen vid Lunds universitet som är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH). Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. Doktoranden kommer att ingå i ett samarbetsnätverk av studenter och forskare vid avdelningen för fysikalisk kemi (http://www.physchem.lu.se) vid Lunds universitet.

Projektet kommer att ligga i docent Felix Roosen-Runges forskargrupp. Forskargruppen arbetar med proteinvetenskap med hjälp av spridningsmetoder, med fokus på proteinstruktur och dynamik, proteindiffusion, fasbeteende i proteinlösningar och sammansättningsprocesser.

Vad vi erbjuder


Lunds universitet är en myndighet som innebär att anställda får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets hemsida om att vara anställd vid Lunds universitet - Benefits for employees | Lund University.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter


Biofysikalisk kemi involverar forskning som riktar sig mot molekylära frågeställningar i biologiska system. Experimentella och teoretiska metoder och angreppsätt har ofta sina ursprung i fysik. Forskning inom biofysikalisk kemi vid avdelningen för Fysikalisk Kemi (Kemiska Institutionen), inkluderar experimentella och teoretiska studier av mjuk och biologisk materia. Speciellt kan nämnas forskning rörande visa proteiners självassociation, samt co-aggregering och växelverkan med andra relevanta biomolekyler.

Det aktuella projektet fokuserar på proteiner från växtfrön som lovande möjligheter att ersätta animaliska livsmedelsproteiner med en mer hållbar, hälsosam och prisvärd proteinkälla. En central utmaning är den fysikalisk-kemiska skillnaden mellan fröproteiner och typiska animaliska proteiner som kräver nya tillvägagångssätt för att skapa jämförbara mategenskaper. Det övergripande forskningsmålet är förståelsen av sammansättningsprocesser av proteiner som utlöses av förändringar i temperatur och kemisk miljö, inklusive i synnerhet tidsupplöst övervakning av struktur och dynamik under sammansättning.

Doktorandprojektet inriktar sig på frågan om hur man bäst kan utnyttja potentialen för avstämbar strukturbildning från växtproteiner. Detta arbete är en del av ett större forskningsprogram som syftar till att översätta konceptuell och metodologisk utveckling inom soft matter och proteinbiofysik till livsmedelsvetenskap.

I detta projekt syftar vi till att tillämpa modern spridnings- och mikroskopiteknik på studera struktur och ömsesidiga interaktioner i polydispersa lösningar av livsmedelsproteiner som ett resultat av olika extraktionsprotokoll från växtfrön, och utforska efterföljande monteringsprocesser och resulterande hydrogelegenskaper.

Strukturell karakterisering med små-vinkel-röntgenspridning (SAXS) utgör kärnan i projektet. Vi planerar att särskilt använda BioSAXS-karakterisering, inklusive kromatografi online och automatiserad blandning för proteinlösningar från olika växtkällor. I det senare skedet av projektet kommer vi att övervaka gelningsprocesser med hjälp av tidsupplösta SAXS, som induceras av blandning eller temperaturhopp.

Experiment på synkrotronstrållinjer som CoSAXS kommer att kompletteras med laboratorietekniker som ljusspridning, mikroskopi och reologi för att nå en avgörande förståelse av strukturerande potentialer för hållbara proteiner.

För mer information: 

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:656050/?lang=se

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-03-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till