arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i geokemi och petrologi

 • Yrkesroll

  Geokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juli

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdatum: 2024-07-07.

Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av naturvetenskapliga fakultetens institutioner med utbildningar på master-, kandidat- och orienteringskursnivå. Institutionen stöder ett brett spektrum av grundforskning inom marin geovetenskap, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning

Enligt FN:s klimatpanel (IPCC, 2022) behöver så mycket som 1090 miljarder ton koldioxid avlägsnas från atmosfären med hjälp av nya tekniker för borttagning av koldioxid (CDR) för att ge en 50% chans att begränsa den globala uppvärmningen vid seklets slut till 1,5°C. För närvarande avlägsnas endast 0,002 miljarder ton koldioxid årligen från atmosfären med sådana tekniker. Med andra ord behöver nya CDR-tekniker skalas upp med en faktor om ca. 5000 från dagens nivåer. Nya CDR-tekniker innebär att lagra koldioxid i berggrunden, varav mafiska vulkaniska bergarter (basalter) är av särskilt intresse eftersom koldioxidlagring har visats ske genom snabb mineralisering (Matter et al., 2016). Dock förekommer de flesta basalter i havsbotten, vilket är olämpligt för lagring av koldioxid av praktiska skäl. Ibland återfinns berggrund av basaltisk sammansättning på kontinenter. Dessa har förts dit (obducerats) under bergskedjebildning. Obduktion åtföljs vanligtvis av metamorfos, en process som omvandlar basalt till metabasalter, bergarter som har samma sammansättning som basalt men består av andra mineral. Den globala potentialen för CDR i metabasalter är inte väletablerad. Detta fyraåriga projekt fokuserar på att testa hypotesen att metabasalter är lämpliga för CDR genom mineralisering. Hypotesen kommer att testas genom utförandet av genomflödesexperiment på metabasalter som bildades vid olika tryck och temperaturer. Forskarutbildning kommer att erbjudas inom fältarbete, petrologi, experimentell och analytisk geokemi samt geokemisk modellering. Projektet ingår i ett forskningssamarbete mellan petrologer och geokemister vid Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den särskilda behörigheten avseende utbildning på forskarnivå i geokemi innebär att den sökande inom utbildning på grundnivå ska ha godkänt resultat på:
 • minst 90 hp i geovetenskap
 • minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi
 • dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete i geovetenskap
Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld före antagning sker till forskarutbildningen.

Urval

Urvalet bland de behöriga kandidaterna kommer att baseras på deras förmåga att dra nytta av utbildningen. Följande kriterier kommer att användas för att bedöma denna kapacitet: kandidaternas dokumenterade kunskaper inom ett relevant forskningsområde, skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, förmåga att samarbeta, samt kreativitet, initiativförmåga och självständighet.

Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för att söka anställningen. Dessutom är goda petrografiska färdigheter meriterande.

Antagningsbestämmelser för forskarstudier vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Prof. Alasdair Skelton, alasdair.skelton@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, studentombud@sus.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • Personligt brev (max 1 sida)
• varför du är intresserad av forskningsområdet och utannonserade projekt
 • vad gör dig till en lämplig kandidat för detta projekt inklusive tidigare erfarenhet
• CV – examina och andra genomförda kurser, relevanta färdigheter inklusive inom fältarbete, laboratorieanalyser och/eller bioinformatik, arbetslivserfarenhet och en lista över examensarbeten/uppsatser
 • Examensbetyg och betyg som bekräftar att du uppfyller de allmänna och specifika behörighetskraven (högst 6 filer)
 • Examensarbeten/uppsatser (minst 1 fil men inte fler än 6 filer)
Anvisningar för sökande finns på: att söka en anställning

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat