arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hållbar styrning av naturlandskap i städer

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Internationella Miljöinstitutet är en internationell enhet inom Lunds universitet med ca 50 medarbetare från mer än 15 länder.

Vi driver två internationella mastersprogram med studenter från hela världen och samarbetar med andra forskare i nationella såväl som internationella forskningsprojekt.

Ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta i ett mång- och tvärvetenskapligt team inom Horisont Europas forsknings- och innovationsprogram NATURESCAPES: Naturbaserade lösningar för klimattåliga, naturpositiva och socialt rättvisa samhällen i olika landskap. Programmet leds av Utrecht University och omfattar 10 partners från nio länder.

Naturbaserade lösningar (NBS) är insatser som är utformade för att använda naturens egenskaper för att hantera flera hållbarhetsutmaningar och bidra till biologisk mångfald. Trots deras växande popularitet saknar vi en förståelse för de synergier och avvägningar som flera NBS innebär och även vem som berörs och under vilka förhållanden. Utmaningarna med att tillämpa NBS är fortfarande stora. Vi behöver också förstå hur NBS kan stödja transformativa förändringar i verkligheten. Genom att ta steget från enskilda NBS till hela naturlandskap bestående av många NBS kommer projektet att öka förståelsen av de synergier och avvägningar som NBS kan innebära. Naturlandskap ("naturescape") är resultatet av många NBS i ett landskap, vars karaktärsdrag påverkas av åtgärderna och likaså av samspelen mellan ekologiska och samhälleliga faktorer.

NATURESCAPES-programmet syftar till att 1) främja kunskap genom nya metoder för att utvärdera synergier och avvägningar av NBS på en landskapsnivå i fråga om klimat, biologisk mångfald och samhällen; 2) utvärdera sociopolitiska förhållanden och dynamik i tillämpningen av NBS för att identifiera de värden, visioner, styrning, finansiering och engagemang som behövs för att stödja effektiva och rättvisa naturlandskap; och 3) möjliggöra den transformativa potentialen hos NBS genom att undersöka, utveckla och pröva olika teorier om förändring, interventioner och utbildning utformade för att hantera systemiska, strukturella och kapacitetsbegränsningar.

Doktoranden kommer att bidra till forskningen om kartläggning, förståelse och möjliggörande av samstyrnings- och samfinansieringsarrangemang som kan stödja transformativa naturlandskap i förhållanden med socioekonomiska utmaningar, ojämlikhet och risker. Arbetet kommer att bygga på omfattande fallstudiedata från naturlandskap i Europa, Latinamerika och Karibien samt USA, som representerar sårbara samhällen och regioner till exempel tidigare industrialiserade områden, låginkomstområden, avlägsna eller katastrofdrabbade områden såsom de i behov av stöd efter Covid 19. Doktoranden kommer också att bidra till aktiviteter för kommunikation och påverkan under hela projektet.

 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som en del av NATURESCAPES-projektet ingår att bedriva högkvalitativ samhällsvetenskaplig forskning, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, ge relevanta rekommendationer till samhällsaktörer, stödja utvecklingen av användarorienterade resultat samt organisera och delta i projektrelaterade evenemang tillsammans med andra projektpartners vid IIIEE och utanför.

Doktorandens specifika uppgifter omfattar följande:

- genomföra en litteraturgenomgång av samstyrnings-/samfinansieringsarrangemang för transformativa naturlandskap
- utveckla en analytisk ram för de nyckelfaktorer som främjar sådana arrangemang;
- genomföra fallstudier av naturlandskap i Cartagena och Lima (inklusive insamling av fältdata och rapportskrivning) för att förstå hur, varför och under vilka förhållanden naturlandskap utvecklas, vilka aktörer som är involverade på vilket sätt och i vilken utsträckning naturlandskap ger effektiva och rättvisa resultat för vem;
- bidra till den jämförande rapporten om de sociopolitiska förhållandena och dynamiken i genomförandet av naturlandskap;
- bidra till projektrapporten om implementering av naturescapes i olika sociopolitiska förhållanden;
- tillsammans med andra teammedlemmar föra strukturerade dialoger med Världsnaturfonden (WWF) och The Nature Conservancy (TNC) om transformativ information till allmänheten;
- stödja utvecklingen av användarorienterade resultat, inklusive snapshot-guider, en projektpodcast, kortfilmer, material för We Love Cities-kampanjen av WWF och annat.
- bidra till spridning av forskningsresultat över hela världen med sammanställt material som lämpar sig för en öppen onlinekurs.

I tjänsten ingår aktivt samarbete och samskapande av kunskap med olika intressenter och organisationer inom och utanför projektet, inklusive kunskapsinstitut, internationella nätverk, kommuner, beslutsfattare, företag, icke-statliga organisationer, samhällsgrupper och medborgare.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

För fullständig annonstext med bedömningsgrunder, villkor och instruktioner för ansökan, vänligen se annonsen på vår externa hemsida https://lu.varbi.com/what:job/jobID:655768/?lang=se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2023-11-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till