arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hälsa och livsstil

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 februari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Vi söker en doktorand för forskningsstudier fram till en doktorsexamen. Den första anställningen får gälla i högst ett år och därefter förnyas fram till doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7§). 

Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för samhälle och välfärd där aktuell tjänst är placerad, samt avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för hälsa och idrott. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig med målet att vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

https://www.hh.se/om-hogskolan/akademier/akademin-for-halsa-och-valfard.html

Arbetsuppgifter

Doktorandstudierna kommer att bedrivas inom ett samverkansprojekt med Halmstad Bollklubb. Fokus är att studera olika insatser för att främja hälsa, välmående och utveckling i juniorelitfotboll. Som doktorand kommer du ansvara för att genomföra insatser i fotbollsmiljö samt rapportera resultaten till Halmstad Bollklubb. 

Arbetsuppgifterna består i att tillsammans med andra forskare i samverkansprojektet genomföra följande uppgifter:

- I samarbete med representanter för Halmstad Bollklubb arbeta fram en strukturerad plan för vilka insatser för att främja hälsa, välmående och utveckling som skall undersökas och implementeras
- Undersöka, implementera och utvärdera både fysiologiska och psykologiska insatser och träningsprogram med fokus på att främja hälsa, välmående och utveckling inom juniorelitfotboll
- Ha regelbunden kontakt med anställda tränare i Halmstad Bollklubb för att planera, samordna och genomföra insatserna/träningsprogrammen
- i nära samarbete med handledare och övriga nära deltagare i projektet sammanställa forskningsresultat och skriva vetenskapliga publikationer enligt gängse sed samt kommunicera populärvetenskapligt med omgivande samhället

Bedömningsgrunder

Behörig att anställas som doktorand är den som är antagen till en forskarutbildning vid en högskola. (Högskoleförordningen 5 kap 3§). För denna anställning krävs dessutom en magister/masterutbildning inom träningsfysiologi eller relaterat område samt utbildning inom idrottspsykologi på högskola/universitetsnivå. 

Vid tillsättning av anställningen kommer avseende att fästas vid sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (Högskoleförordningen 5 kap 5§).

Övriga bedömningsgrunder

Det är meriterande om sökande har tidigare erfarenhet av att arbeta med elitidrottare inom lagidrott  samt av att implementera och utvärdera träningsprogram inom elitlagidrott. 

Sökande behöver ha vetenskaplig mognad, såsom exempelvis förmåga till kritisk analys och självständigt arbete samt prestationer inom givna tidsramar. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. 

Lön

Lön enligt avtal om lönestege för anställda doktorander på Högskolan i Halmstad.

Ansökan

https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/att-soka-jobb-hos-oss.html

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

https://www.hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html

https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss.html

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt Visstidsanställning till