arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hälso- och vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 augusti

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2023.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningen är knuten till projektet ”Att tänka nytt om miljöer i demensboenden – bana väg för en jämlik vård”. Allt fler personer som inte har svenska som modersmål vårdas idag på demensboende där bemötande och all information sker på svenska. Projektets övergripande syfte är att kombinera vetenskaplig och empirisk kunskap för att utveckla arbetssätt som på bästa sätt integrerar organisatoriska, fysiska och sociala miljöer i demensboenden för att möta behoven hos personer med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Projektet som är nationellt och tvärvetenskapligt kommer att utföras inom demensboenden i Halmstad, Stockholm och Örebro kommun. Detta ska resultera i att föra oss närmare vårt slutmål: att säkerställa en jämlik och personcentrerad demensvård för alla invånare, oavsett kulturell eller språklig bakgrund. För att bemöta framtida samhällsutmaningar kommer vi sammanställa vetenskaplig litteratur, intervjua chefer, personal, personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och utifrån insamlade data utvecklar vi en arbetsmetod. Vi strävar efter att skapa en inkluderande vårdmiljö som stödjer varje individs unika behov. Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig forskargrupp ”Wellbeing promotion using Care Environment and Technologies (WellCET)” vid Örebro universitet.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av Helen Lindner, Katarina Baudin och Annica Kihlgren.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. 

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Utbildningsplatsen är knuten till en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet

Datainsamlingen huvudsakligen genomförs i Sverige behöver du behärska svenska och engelska språken i tal och skrift, dock ser vi det som en merit att flera språk behärskas då vi vänder oss till personer med utländsk bakgrund. En merit är att sökande har erfarenhet inom vård för personer med demenssjukdomar. Merparten av forskarutbildningen genomförs på engelska.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Helen Lindner, e-post: helen.lindner@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
 • CV
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning
 • Examensarbete (självständigt arbete)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Personligt brev/intressebeskrivning - med upplysningar om varför du vill vara doktorand i projektet.
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for- dig-som-sokande-och-sakkunnig/ 

Sista ansökningsdag är 2023-09-25. Välkommen med din ansökan! 

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Lön

Lönesättning enligt lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat